27.01.21 в НТУ “ХПІ” відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 11 – Математика та статистика, за спеціальністю 113 – Прикладна математика асистентки кафедри комп’ютерного моделювання процесів та систем.

Колектив кафедри вітає Сенько Альону Володимирівну і її наукового керівника професора Бреславського Дмитра Васильовича з успішним захистом дисертації. Бажаємо нових наукових досягнень!