Інтелектуальні та робототехнічні системи

Дипломи за спеціальністю

  • Бакалавр
  • Магістр

Вступ: Інтелектуальні та робототехнічні системи – це освітня програма, що призначена для підготовки фахівців у двох з трьох напрямів комп’ютерних наук, що найбільш інтенсивно розвиваються останнім часом. Зміст освіти – навчитись розробляти та використовувати комп’ютерні системи, які застосовують штучний інтелект, та програмно-математичне забезпечення для роботи сучасних роботів.

Опис: Розвиток систем штучного інтелекту базується на сучасних досягненнях математичної теорії. Розробка робототехнічних систем потребує знань теорії управління, теоретичної й аналітичної механіки. Завдяки цьому навчання побудовано на органічному поєднанні фундаментальної підготовки з глибоким знанням комп‘ютерних наук та інженерних дисциплін. Все це надає можливість випускнику проектувати та створювати складні інтелектуальні системи, системи керування роботами та безпілотними літальними апаратами.

Наш навчальний план будується таким чином, щоб за проведені за навчанням 4 роки студент набув необхідних знань, вмінь та навичок, для того, щоб він міг повністю  виправдати очікування роботодавця. Серед основних навчальних дисциплін можна виділити: методи штучного інтелекту, машинне навчання, методи оптимізації, дослідження операцій, мови програмування С++, Java, Python та ін.; алгоритми та структури даних; бази даних, операційні системи (ОС), у тому числі ОС реального часу; теорія управління, механіка робототехнічних систем, паралельне та розподілене програмування; Internet-технології (PHP, JavaScipt, фреймворки та CMS), програмування мобільних пристроїв.

Характеристика спеціалізації: системи, що використовують штучний інтелект, чи інтелектуальні, застосовуються при моделюванні інтелектуальної діяльності людини та його застосуванні у різних технічних пристроях; створенні засобів та систем інтелектуалізації комп’ютерних інтерфейсів; при розробці алгоритмів і програмно-апаратних засобів для систем комп’ютерного розпізнавання та відтворення мовних і зорових образів; при розробці модулів для керування робототехнічними системами та безпілотними літальними апаратами.

Робототехнічні системи – це область, яка охоплює досить широкий клас об’єктів, починаючи від найпростіших іграшок до повністю автоматизованих виробництв і механізмів, покликаних замінити людину при виконанні важких, неприємних та небезпечних робіт. Сучасні програмно-апаратні засоби обчислювальної техніки є ядром робототехнічних систем. Висока швидкість обчислень і швидкодіючі інтелектуальні засоби контролю надають широкі можливості для реалізації адаптивного високоточного управління виконавчими пристроями з урахуванням зовнішніх впливів та інформативних факторів.

Отже, зміст освіти за спеціалізацією «Інтелектуальні та робототехнічні системи» – навчитись розробляти та використовувати комп’ютерні cистеми, які застосовують штучний інтелект, нейронні мережі, сучасні мікропроцесорні засоби; створювати програмно-математичне забезпечення для сучасних робототехнічних комплексів та безпілотних літальних апаратів. Навчаючись на спеціалізації «Інтелектуальні та  робототехнічні системи», студенти займатимуться дослідженнями в області автономних роботів та взаємодії людини і роботів. Науково-прикладні дослідження кафедри зосереджені на розробках в області застосування безпілотних наземних роботів і літальних апаратів. Студенти кафедри приймають участь в стартапах, проходять  стажування у європейських університетах.

Випускники кафедри працюють у комерційних фірмах, які займаються розробкою програмного забезпечення, таких, як SoftServe, EPAM Systems, Grid Dynamics, MobiDev, Miratech, Data Art, NIX Solutions, Intetics та інших; науково-дослідних підрозділах підприємств, пов’язаних з виробництвом систем управління, таких, як ПАТ “ХАРТРОН”, спільному українсько – американському підприємстві «ВЕСТРОН», НДІ комплексної автоматизації та інших.
Дисципліни освітньої траєкторії/вибіркового блоку:

Маєш питання про вступ або правила вступу та хочеш дізнатися більше про найближчі Дні відкритих дверей?

Вступайте до нашого чату для абітурієнтів у Telegram: https://t.me/cmps_bachelor

Залиш свої дані та ми з тобою зв’яжемося!