Андрєєв Юрій Михайлович

Андрєєв Юрій Михайлович

PhotoYura  

  • Професор кафедри
  • Доктор технічних наук
  • Професор по кафедрі комп’ютерного моделювання процесів і систем

Профіль в Scholar.

Профіль в Scopus.

Академік Академії наук Вищої школи України по відділенню механіки та машинобудування (2013).

Нагороджений Дипломом першого ступеня Міжнародного конкурсу «Вчений як особистість» (Організатор – НАН України).

Інженер-дослідник за спеціальністю «Динаміка польоту та управління», інженерно-фізичний факультет ХПІ (1975).

Інженер в Конструкторському бюро «Електроприборобудування” (зараз «ХАРТРОН») (1975-1978).

З 1978 року в ХПІ:
• на кафедрі теоретичної механіки аспірант (1979-1982), асистент (1982-1985), доцент (1985-2010), докторант (2004-2007);
• на кафедрі систем і процесів управління – нині комп’ютерного моделювання процесів і систем – на посаді професора (з 2010).

Кандидат технічних наук за спеціальністю “Динаміка та міцність машин” (1983). Науковий керівник – професор Л.І. Штейнфольф. Доктор технічних наук за спеціальністю “Динаміка та міцність машин” (2009). Науковий консультант по докторській дисертації – професор О.К. Морачковський. Доцент по кафедрі теоретичної механіки (1989), професор по кафедрі комп’ютерного моделювання процесів і систем (2014).

Автор 95 наукових статей і матеріалів доповідей, 22 навчальних посібників, методичних статей і доповідей, співавтор двох монографій.

Курси, які веде викладач: «Теоретична та аналітична механіка», «Динаміка твердого тіла», «Механіка польоту», «Основи теорії коливань», «Основи Інтернет-технологій», «Основи комп’ютерної алгебри», «Штучні нейронні мережі», «Основи моделювання елементів аерокосмічних систем», «Програмування 3d-графіки», «Вступ до спеціальності».

Наукові інтереси: аналітична механіка, використання комп’ютерної алгебри в задачах механіки, IT-технології в задачах механіки, задачі кінематики, статики, динаміки та управління роботехнічних систем.

Основні наукові результати професора Ю.М. Андрєєва отримані в області комп’ютерного моделювання задач динаміки і кінематики елементів машинобудівних конструкцій.

Дисципліни:


 

Comments are closed