1 наукова група професора Д.В.Бреславського

Науковий напрямок групи професора Д. В. Бреславського – це нелінійна механіка деформованого твердого тіла, зокрема – повзучість і довготривала міцність матеріалів та елементів конструкцій при температурах та навантаженнях, які статично та циклічно змінюються Група працює в тісному контакті з науковим напрямком професора О.К. Морачковського, завідувача кафедри теоретичної механіки інженерно-фізичного факультету.

Continue reading

2 Наукова група професора В.Б. Успенського

Основні напрямки робіт, що проводяться науковою групою під керівництвом В.Б. Успенського – розробка математичних основ управління орієнтацією космічних літальних апаратів та питання створення навігаційних систем.

Continue reading

Система для проектування алгоритмічного забезпечення навігаційного обладнання

У 2009-2011 роках  групой студентів, що складається з С. А. Резника (І-24А), В. Н. Телеусова та  І. В. Фролова (І-24Б), під  керівництвом професора В. Б. Успенського і аспіранта О. Д. Асютіна була розроблена й апробована концепція програмного комплексу NaviCAD (рис.1) для проектування і верифікації математичного забезпечення навігаційних систем.                         …

Continue reading

Створення стенду й методики ідентифікації параметрів моделей похибок двохосьового мікроакселерометра ADXL203

Студентами О. К. Звягінцевим (І-24А) і  М. В. Мельником (І-23А) під керівництвом професора В. Б. Успенського у  2008-2010 роки виконаний  проект «Створення стенду і методики ідентифікації параметрів моделей похибок  двохосьового мікроакселерометра ADXL203», пов’язаний з проблемою калібрування іинерціальних вимірювачів, що використовуються в складі інтегрованих інерціально-супутникових навігаційних систем. В процесі  роботи студентами створений  експериментальний стенд (рис. 2) і методика для …

Continue reading