Мєтєльов Володимир Олександрович

Мєтєльов Володимир Олександрович

  • Доцент кафедри комп’ютерного моделювання процесів та систем
  • Кандидат технічних наук
Магістр, професіонал з комп’ютерної механіки, спеціальність «Комп’ютерна механіка», інженерно-фізичний факультет НТУ “ХПІ” (2013).

Магістр, спеціальність «Комп’ютерні науки», освітня програма «Комп’ютерні науки. Моделювання, проектування та комп’ютерна графіка», центр заочного та дистанційного навчання НТУ «ХПІ» (2019).

Аспірант (2013-2016), асистент (2014-2018), старший викладач (з 2018-2019), доцент кафедри комп’ютерного моделювання процесів та систем (з 2019).

Кандидат технічних наук зі спеціальності «Механіка деформівного твердого тіла» (2018). Науковий керівник – професор Д.В. Бреславський.

Автор 27 наукових статей та матеріалів доповідей, співавтор авторського свідоцтва.

В 2012 р. отримав стипендію імені Леонарда Ейлера по стипендіальній програмі Німецької служби академічних обмінів (ДААД).

Курси, які веде викладач: «Моделювання складних систем», «Операційні системи», «Основи Web-технологій», «Сучасні Web-технології», «Комп’ютерне моделювання фізичних процесів», «Програмування та підтримка Web-застосувань».

Наукові інтереси: повзучість, довготривала міцність, метод скінченних елементів.


 

Comments are closed