Прийом на 5-й курс

Сакцальність Комп’ютерні науки

Конкурс.

Диплом бакалавра за даною або близькою спеціальністю

Конкурсний бал формується з:

 1. Среднього балу з додатку до диплому бакалавра
 2. Оцінки з екзамену по спеціальності
 3. Оцінки з екзамену з іноземної мови

Термін навчання 2 роки.

Кваліфікація після закінчення: Магістр комп’ютерних наук

Спеціалізація: Проектування, створення та аналіз комп’ютерних систем

В обраних предметах спеціалізації викладаються методи розробки проектів спеціалізованого проблемно-орієнтованого програмного забезпечення, створення спеціалізованих програмних комплексів, методи та алгоритми моделювання та аналізу комп’ютерних обчислювальних систем.

У рамках співпраці з Магдебурським університетом, згідно міжкафедрального договору, студенти мають можливість отримати стипендії фонду DAAD (ФГР) для виконання спільних проектів протягом одного року зі стажуванням у Германії.

Питання для підготовки до фахового іспиту: посилання.

 

МОЖЛИВІ ТЕМИ МАГІСТОРСЬКИХ РОБІТ

Керівник проф. Бреславський Д.В.

 1. Розробка web-додатку для дослідження властивостей деформування та руйнування металів та сплавів

 2. Розробка скінченноелементного препроцесора для трьохвимірного моделювання складних конструктивних елементів.

 3. Розробка скінченноелементного препроцесора для трьохвимірного моделювання у випадку великих деформацій.

 4. Створення алгоритмів та програмного забезпечення для реалізації паралельних обчислень при розв’язанні початково-крайових задач.

Керівник проф. Андрєєв Ю.М.

 1. Проектування системи пружної віброізоляції блоку гироскопів на основі просторової динамічної моделі.

 2. Кінематичне та динамічне проектування руху двоногого роботу.

 3. Розробка програмного забезпечення для модулів управління об’ектами, що рухаються.

Керівник проф. Успенський В.Б.

 1. Розробка алгоритмів та програмного забезпечення для блоку формування керуючих впливів для інтеграції в пакет КІДИМ.

 2. Розробка архітектури пакету SANACad та інтеграція модулів, що реализують функціональні алгоритми.

 3. Розрбка системи відображення та моделювання динамічних процесів у чотириполюсниках.

Керівник проф. Плаксій Ю.А.

 1. Розробка інформаційної бази даних еталонних моделей обертання твердого тіла.

 2. Розробка інформаційної бази алгоритмів визначення орієнтації в безплатформених інерціальних навігаційних системах.

 3. Розробка обчислювального модуля тестування алгоритмів визначення орієнтації в БІНС.

 4. Проектування алгоритмічного забезпечення системи безплатформенної орієнтації.

 5. Розробка аналітичних моделей параметрів стандартної атмосфери як елемента проектування безпілотних літальних апаратів.

 

 

2.Спеціальність Прикладна математика

Конкурс.

Диплом бакалавра за даною або близькою спеціальністю

Конкурсний бал формується з:

 1. Среднього балу з додатку до диплому бакалавра
 2. Оцінки з екзамену по спеціальності
 3. Оцінки з екзамену з іноземної мови

Термін навчання 2 роки.

Кваліфікація: після закінчення Магістр прикладної математики

Спеціалізація: Комп’ютерне моделювання процесів та систем

В обраних предметах спеціалізації викладаються математичні методи, алгоритми та технології створення програмного забезпечення для систем спутникової навігації, систем управління літальними апаратами, забезпечення надійності авіаційної та космічної техніки.

У рамках співпраці з Магдебурським університетом, згідно міжкафедрального договору, студенти мають можливість отримати стипендії фонду DAAD (ФГР) для виконання спільних проектів протягом одного року зі стажуванням у Германії.

Питання для підготовки до фахового іспиту: посилання.

 

МОЖЛИВІ ТЕМИ МАГІСТОРСЬКИХ РОБІТ

Керівник проф. Бреславський Д.В.

 1. Математичне моделювання теплових режимів та деформування конструктивних елементів літальних апаратів.

 2. Розробка скінченноелементних алгоритмів та програмних модулів для моделювання великих деформацій твердого тіла.

 3. Розробка скінченноелементних алгоритмів та програмних модулів для чисельного аналізу руйнування твердих тіл.

Керівник проф. Андрєєв Ю.М.

 1. Розробка алгоритмів та програмних модулів для розрахунків міжпланетних перельотів космічних літальних апаратів.

 2. Розробка алгоритмів та програмних модулів для розрахунків міжорбитальних перельотів навколо Землі та траекторій польоту до Місяця.

 3. Розробка алгоритмів та програмних модулів для управління об’ектами, що рухаються.

 4. Розробка алгоритмів та програмних модулів для моделювання трьохвимірного руху літального апарату.

Керівник проф. Успенський В.Б.

 1. Реалізація та чисельно-аналітичне дослідження похибок інерциальної навігації на основі лінеаризованої моделі загального виду.

 2. Розробка методики визначення інструментальних похибок інерціального вимірювального блоку на основі алгоритму БІНС.

 3. Дослідження режиму початкової виставкі БІНС на рухливій основі.

Керівник проф. Плаксій Ю.А.

 1. Оптимізація некомпланарних двох–трьохімпульсних перельотів між круговими орбітами.

 2. Оптимізація некомпланарних перельотів між еліптичними орбітами, близькими до кругових.

 3. Розробка і дослідження нових еталонних моделей обертання твердого тіла.

 4. Оцінювання алгоритмів визначення орієнтації в безплатформених системах орієнтації на еталонних моделях.

Comments are closed