У 2009-2011 роках групою студентів, що складається з С. А. Резніка (І-24А), В. Н. Телеусова та І. В. Фролова (І-24Б), під керівництвом професора В.Б. Успенського та аспіранта А.Д. Асютину було розроблено та апробовано концепцію програмного комплексу NaviCAD (рис.1) для проектування та верифікації математичного забезпечення навігаційних систем.


Рис 1. Презентація програмного комплексу NaviCAD

Група студентів протягом невеликого терміну розробила прикладне математичне та програмне забезпечення, що включає необхідні інтерфейси користувача, що дозволяє користувачеві без спеціальної освіти здійснити проектування бортових інформаційних систем різних рухомих об’єктів. Результати роботи опубліковані у наукових статтях та доповідалися на конференціях.