Система для проектування алгоритмічного забезпечення навігаційного обладнання

У 2009-2011 роках  групой студентів, що складається з С. А. Резника (І-24А), В. Н. Телеусова та  І. В. Фролова (І-24Б), під  керівництвом професора В. Б. Успенського і аспіранта О. Д. Асютіна була розроблена й апробована концепція програмного комплексу NaviCAD (рис.1) для проектування і верифікації математичного забезпечення навігаційних систем.

 

Презентация программного комплекса NaviCAD                                                  Рис.1. Презентація проекту

Група студентів протягом невеликого терміну розробила  прикладне математичне й програмне забезпечення,  до складу якого входять необхідні інтерфейси користувачів, що дозволяють користувачу без спеціальної освіти здійснювати проектування бортових інформаційних систем різноманітних рухомих об’єктів. Результати роботи опубліковані в наукових  статтях й доповідалися  на конференціях.

Comments are closed