Створення стенду й методики ідентифікації параметрів моделей похибок двохосьового мікроакселерометра ADXL203

Студентами О. К. Звягінцевим (І-24А) і  М. В. Мельником (І-23А) під керівництвом професора В. Б. Успенського у  2008-2010 роки виконаний  проект «Створення стенду і методики ідентифікації параметрів моделей похибок  двохосьового мікроакселерометра ADXL203», пов’язаний з проблемою калібрування іинерціальних вимірювачів, що використовуються в складі інтегрованих інерціально-супутникових навігаційних систем. В процесі  роботи студентами створений  експериментальний стенд (рис. 2) і методика для визначення  інструментальних похибок мікроакселерометра серії ADXL203 на низькоточному лабораторному обладнанні.

Экспериментальная установка

Рис.2. Експериментальна установка

Розроблена та досліджена методика визначення масштабного коефіцієнту перетворення інформації, зміщення нуля, параметрів  неспіввісності акселерометрів; визначені необхідні умови експерименту;  отримані експериментальні дані; розроблена й реалізована методика обробки і верифікації даних і оцінки еффективності результатів.

Comments are closed