Центр заочного та дистанційного навчання

Керівник Середа Олександр Григорович

Заступник керівника з навчальної роботи Фалько Карина Отеллівна
Заступник керівника з дистанційного навчання Волобуєв Максим Миколайович

Інші співробітники ЦЗДН

 


Вітаємо Вас на сайті Центру заочного та дистанційного навчання!

 

Спочатку трохи загальної інформації. Центр заочного і дистанційного навчання створений 1 листопада 2017 року і об’єднав Центр заочного навчання і Центр дистанційної і доуніверситетської  підготовки. Сьогодні у нас проходять навчання близько 3000 студентів по заочній і заочно-дистанційній формам навчання, у тому числі іноземні студенти з багатьох країн світу.

Чому НТУ «ХПИ» і заочно-дистанційна форма навчання?

Тому що:

– Ви зможете отримати класичну технічну, економічну або гуманітарну вищу освіту без відриву від виробництва в одному з кращих університетів України, яке Вам забезпечить наш висококваліфікований і досвідчений професорсько-викладацький склад.

– Ми пишаємося тим, що за більш ніж шістдесятирічну історію підготовки студентів по заочній формі навчання Університет випустив десятки тисяч висококваліфікованих інженерів і менеджерів, у тому числі і іноземних громадян, які стали успішними людьми на виробництві, в бізнесі, в управлінні організаціями, в науці і освіті. Багато хто з них став легендами і знаковими фігурами у своїх країнах.

– Наш Центр спільно з усіма кафедрами Університету надає можливість широкого вибору спеціальностей, оскільки здійснює підготовку за 90 спеціалізаціями 32 спеціальностей першого (бакалаврського) рівня і за 86 освітньо-професійними програмами другого (магістерського) рівня. Цей перелік постійно зростає, тому стежите за цими змінами.

– Працедавці (у т.ч. і іноземні) довіряють якості освіти і дипломам випускників нашого Університету, у тому числі і тому, що багато хто з них є нашими випускниками.

– НТУ «ХПІ» з 2010 року має статус Дослідницького національного університету;

– Ви отримаєте доступ до величезних інформаційних ресурсів науково-технічної бібліотеки і репозитарію Університету, до сучасного устаткування і технологічних процесів.

 

Як і скільки навчатися?

– Підготовка студентів першого (бакалаврського) рівня здійснюється за 4 роки (8 семестрів), а студентів другого (магістерського) рівня – за 1, 4 роки (3 семестри).

– Графіком учбового процесу в навчальному році по заочній формі передбачені 2 сесії (зимова і літня) загальною тривалістю за рік 30 календарних днів (для 1–2 курсів) і 40 днів для старших курсів.

– Сьогодні ми надаємо освітні послуги за заочною формою навчання з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (заочно-дистанційна форма навчання). Її перевага полягає у скороченні часу сесії до її екзаменаційно-лабораторної частини (тобто часу Вашого перебування на сесії в Університеті) за рахунок попередньої дистанційної здачі контрольних завдань, заліків, рефератів, спілкувань з викладачем он-лайн і т.п. в процесі семестру до початку сесії, а також отримання інформаційних і методичних матеріалів настановної сесії (на наступний семестр) дистанційно.

 

Чи є можливість безкоштовного (бюджетного) навчання?

– Традиційно наші студенти мають можливість як безкоштовного навчання на місцях державного замовлення, так і платного навчання.

– Є можливість переводу з платного навчання на вакантні місця держзамовлення при виконанні певних умов, передусім відмінного навчання.

 

Яка вартість навчання і цінова політика університету?

– Вартість навчання вказується в Правилах прийому і в Договорі Замовника (студента) з Університетом. Оплата здійснюється по семестрах. Також ми надаємо розстрочку оплати впродовж семестру при укладенні додаткового договору.

– Цінова політика нашого Університету конкурентоздатна з вартістю навчання у інших закладах вищої освіти, але дає можливість кожному студенту отримати вищу освіту такої якості, яку далеко не всі заклади можуть забезпечити.

 

Відповіді на інші питання студенти і абітурієнти зможуть отримати в розділах цього сайту, а також по електронній пошті czdn1@kpi.kharkov.ua Пишіть – дамо відповідь.

Телефонуйте: (057) 707-62-58, 707-69-35, 707-62-35

Приходьте: вулиця Кирпичова 2, електротехнічний корпус, 3 поверх, ауд. 318, 319.

 

Ваше бажання і праця + наші можливості і уміння дозволять реалізувати

Вашу мрію стати успішним!