Конкурс 2013/2014

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2013/2014 н.р. зі спеціальності “Двигуни та енергетичні установки”

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, України № 369 від 27.03.2012 р. Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Двигуни та  енергетичні установки”.

 

Склад галузевої конкурсної комісії:

– Марченко Андрій Петрович – голова комісії, проф., проректор з наукової роботи НТУ “ХПІ”, зав. каф. двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) НТУ “ХПІ”;

– Пильов Володимир Олександрович – заст. голови комісії,  проф. каф. ДВЗ НТУ “ХПІ”;

– Абрамчук Федір Іванович – проф., зав. каф. ДВЗ Національного автомобільно-дорожнього університету (за згодою);

– Баранов Віталій Юрійович – заступник декана факультету наноелектроніки та нанотехнологій Східноукраїнського національного університету (за згодою);

– Бондаренко Герман Андрійович – проф. каф. технічної теплофізики Сумського державного університету (за згодою);

– Гутаревич Юрій Феодосійович – проф., зав. каф. двигунів і теплотехніки Національного транспортного університету (за згодою);

– Гусев Юрій Олексійович – проф. каф. конструкцій авіаційних двигунів Національного аерокосмічного університету ім. Н.Е. Жуковського «ХАІ» (за згодою);

–  Єпіфанов Сергій Валерійович – проф., зав. каф. конструкцій авіаційних двигунів Національного аерокосмічного університету ім. Н.Е. Жуковського «ХАІ» (за згодою);

– Козирев Володимир Хомич – доц., декан транспортного факультету Запорізького національного технічного університету (за згодою);

– Косулін Анатолій Григорович – старш. наук. співр. каф. ДВЗ НТУ “ХПІ”;

– Міщенко Микола Іванович – проф., зав. каф. автомобільного транспорту Автомобільно-дорожнього інституту державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» (за згодою);

– Парсаданов Ігор Володимирович – гол. наук. співр. каф. ДВЗ НТУ “ХПІ”;

– Триньов Олександр Володимирович – доц. каф. ДВЗ НТУ “ХПІ”;

– Осетров Олександр Олександрович – секретар комісії, доц. каф. ДВЗ НТУ “ХПІ”;

– Кулакова Людмила Євгенівна – інженер ІІ категорії відділу науково-технічної інформації та патентно-ліцензійної роботи НТУ “ХПІ”

Учасники конкурсу

До галузевої конкурсної комісії у 2013/2014 н.р. надійшло 69 студентських наукових робіт з 28 вищих навчальних закладів України. У конкурсі беруть участь студенти таких ВНЗ:

з/п

Вищий навчальний заклад

Кількість робіт

1

Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»

3

2

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»

2

3

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна

2

4

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

1

5

Донецький національний технічний університет

1

6

Запорізький національний технічний університет

3

7

Керченський державний морський технологічний університет

3

8

Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського

3

9

Львівський національний аграрний університет

1

10

Миколаївський національний аграрний університет

3

11

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут

3

12

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

3

13

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

1

14

Національний транспортний університет

3

15

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

3

16

Одеська національна академія харчових технологій

2

17

Первомайський політехнічний інститут НУК

3

18

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

3

19

Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський інженерно-педагогічний університет»

3

20

Севастопольський національний технічний університет

3

21

Сумський державний університет

3

22

Східноукраїнський національний університет ім В.Даля

3

23

Таврійський державний агротехнологічний університет

1

24

Українська інженерна педагогічна академія

3

25

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

3

26

Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба

1

27

Херсонська філія Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова.

3

28

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

3

Організація другого туру Всеукраїнського конкурсу зі спеціальності “Двигуни та  енергетичні установки”

Другий тур Конкурсу проводиться у два етапи:

  • перший етап – заочний (рецензування робіт);
  • другий етап – очний (науково-практична конференція).

Протягом першого етапу галузева конкурсна комісія розглядає подані наукові роботи та передає їх на рецензування.

Галузева конкурсна комісія на своєму засіданні на підставі рецензій та відкритого обговорення наукових робіт приймає рішення щодо визначення кращих наукових робіт.

Авторам кращих наукових робіт галузева конкурсна комісія надсилає запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції для наукової доповіді та захисту роботи.

Рішення про визначення претендентів на нагородження дипломами Міністерства освіти і науки України приймається галузевою конкурсною комісією після проведення науково-практичної конференції.

Автор наукової роботи, який не брав участі у підсумковій науково-практичній конференції, не може бути претендентом на нагородження.

 

Результати рецензування

Галузева комісія за результатами рецензування визначила кращі наукові роботи, що можуть претендувати на нагородження. Автори кращих робіт:

ВНЗ

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» Касьяненко Дмитро Валерійович (Диплом ІІ ступеня)Васильєва Анастасія Геннадіївна (Диплом ІІ ступеня)
Запорізький національний технічний університет Сулименко Олексій Андрійович
Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського Яценко Андрій Олександрович (Диплом ІІІ ступеня)Радченко Олександр Олегович (Диплом ІІІ ступеня)
Миколаївський національний аграрний університет Кожокарь Олег Олексійович (Диплом ІІІ ступеня)
Національний аерокосмічний університет ім. М.Е. Жуковського “Харківський авіаційний інститут Живиріхін Михайло Леонідович (Диплом І ступеня)Савченко Єгор Валерійович (Диплом ІІІ ступеня)
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Гайдар Олександр Ігорович (Диплом І ступеня)Маклаков Олександр Миколайович (Диплом ІІ ступеня)
Національний транспортний університет Філоненко Олександр Дмитрович (Диплом ІІІ ступеня)Устименко Олександр Леонідович (Диплом ІІІ ступеня)
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Реппа Денис Володимирович (Диплом ІІІ ступеня)
Первомайський політехнічний інститут НУК ім. адмірала Макарова Гугуєв Олексій ЮрійовичРапач Ігор Богданович
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури Забігай Андрій Володимирович (Диплом ІІІ ступеня)
Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський інженерно-педагогічний університет» Дроботюк Микола Ігорович (Диплом ІІІ ступеня)
Севастопольський національний технічний університет Казаков Дмитро Анатолійович (Диплом ІІІ ступеня)
Сумський державний університет Усік Юрій Юрійович (Диплом ІІ ступеня)
Східноукраїнський національний університет ім В.Даля Потачук Костянтин Вікторович (Диплом ІІ ступеня)Чижиков Олексій Максимович
Українська інженерно-педагогічна академія Рогізна Альона Павлівна (Диплом ІІІ ступеня)
Харківський національний автомобільно-дорожній університет Андрусишин Ігор Юрійович (Диплом І ступеня)
Херсонська філія Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова Дубачинський Олексій Вікторович (Диплом ІІ ступеня)Пекун Олександр Олександрович (Диплом ІІ ступеня)
Чорноморський державний університет імені Петра Могили Козуб Світлана Володимирівна (Диплом ІІІ ступеня)

Підсумкова науково-практична конференція

Науково-практичну конференцію з Конкурсу проведено в м. Харкові 26–28 березня 2014 р. За результатами конференції відповідно до п. 4.10 Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук (наказ Міністерства освіти і науки №202 від 21.02.2012 р.)  визначені переможці.

Програма роботи підсумкової студентської науково-практичної конференції:

  • Заїзд і реєстрація учасників – 26 березня 2013 р. з 900 до 1700 в аудиторії № 7 кафедри двигунів внутрішнього згоряння Лабораторного корпусу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (адреса: вул. Фрунзе 21; проїзд: від залізничного вокзалу та автовокзалів – на метро до станції «Пушкінська»). Усім учасникам конференції надається місце в гуртожитку.
  • Пленарне засідання, робота секцій – 27 березня 2013 р. о 900  в аудиторії № 11 кафедри двигунів внутрішнього згоряння. Автору роботи пропонується зробити наукову доповідь тривалістю до 10 хв. Рекомендується використання презентації, підготовленої в системі PowerPoint
  • Підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу та нагородження переможців – 28 березня 2013 р.

Контактні телефони:

Марченко Андрій Петрович, проректор НТУ «ХПІ» з наукової роботи, завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння, професор, докт. техн. наук, голова галузевої конкурсної комісії

(057) 700-40-34

Пильов Володимир Олександрович, професор кафедри двигунів внутрішнього згоряння НТУ «ХПІ», докт. техн. наук, заступник голови галузевої конкурсної комісії

(057) 707-68-50

Осетров Олександр Олександрович, доцент кафедри двигунів внутрішнього згоряння НТУ «ХПІ», канд. техн. наук, секретар галузевої конкурсної комісії

e-mail:  osetrov2010@gmail.com

(057) 707-68-50

(057) 707-68-48,

 

Результати конкурсів:

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

 Результати 2014 рік

Залишити відповідь