Наукові напрями кафедри

Фахівці кафедри зайняті за держбюджетною науковою темою: «Розробка наукових основ комплексного забезпечення перспективного рівня теплонапруженності та екологізації високофорсованих транспортних двигунів внутрішнього згоряння».

На кафедрі регулярно проводиться огляд періодичної наукової літератури за тематикою ДВЗ у вигляді реферативної інформації

Також серед наукових тем за якими працюють науковці кафедри слід відмітити:

·   Дослідження робочих процесів двигунів.

·   Дослідження в галузі застосування альтернативних палив та матеріалів.

·   Паливна апаратура дизелів, адаптація і діагностика електронних систем керування двигуном.

·   Розробка теоретичних основ і створення експериментальних зразків автомобільних двигунів з зовнішнім згорянням, що забезпечують підвищення експлуатаційної паливної економічності та зменшення викидів токсичних речовин.

·   Дослідження з розробки наукових основ підвищення показників паливної економічності та токсичності відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згоряння на основі комплексного паливно-екологічного критерію з урахуванням умов експлуатації.

·   Дослідження механічних втрат у автотракторних дизелях та пошук резервів їх зменшення.

·   Вивчення особливостей застосування локального охолодження теплонапружених деталей.

Залишити відповідь