Працевлаштування

Кафедра ДВЗ існує в НТУ «ХПІ» більше 80 років і є базовою серед кафедр вузів України цього напрямку. Головна традиція кафедри – тісний зв’язок з виробництвом, активна участь в створенні нових і удосконаленні існуючих двигунів. Навчання студентів і аспірантів проводиться на базі могутнього наукового і навчального потенціалу кафедри, технічного і виробничого потенціалу провідних заводів, КБ м. Харкова та України, які входять до навчального комплексу «Машинобудівник». На кафедрі працюють 4 доктора технічних наук і 11 кандидатів технічних наук.

Наші випускники – спеціалісти високої кваліфікації. Вони підготовлені до виробничої, конструкторської, дослідницької, експлуатаційної та організаційної діяльності в галузі двигунобудування. Випускники отримують глибоку загальнотеоретичну і інженерну підготовку; володіють сучасними методами розрахунків термо- і газодинамічних процесів в двигунах та їх системах; вміло використовують сучасну обчислювальну техніку в інженерних розрахунках, в системах автоматизованого проектування, при випробуваннях та наукових дослідженнях; знають ефективні методи і принципи конструювання і забезпечення високої міцності, надійності двигунів з урахуванням умов їх експлуатації. Випускники володіють основами менеджменту, аспектами економічного регулювання та управління виробництвом, реалізацією моторної техніки в ринкових умовах.

       Попит на випускників – практично не обмежений. Випускники працевлаштовуються згідно з їх планом розподілу на заводах, КБ і НДІ, підприємствах по ремонту і обслуговуванню ДВЗ, СТО легкових та вантажних авто, посідаючи посади інженера конструктора, інженера-дослідника, спеціаліста виробничо-технологічної діяльності. Високий рівень кваліфікації випускників дозволяє їм успішно працювати в державних та приватних підприємствах, автобазах, станціях технічного обслуговування, тепловозних депо, машинотракторних станціях, кваліфіковано обслуговувати енергетичні установки з ДВЗ на морських та річкових суднах.

Залишити відповідь