Місячні архіви: Грудень 2013

Захист дисертації

„04” квітня  2013 р. о 1300 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.13 в Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут” відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

НАУКОВІ ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ДИЗЕЛІВ З ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОЮ ПАЛИВНОЮ АПАРАТУРОЮ

Здобувач: доцент кафедри ДВЗ Прохоренко Андрії Олексійович

Робота виконана на кафедрі двигунів внутрішнього згоряння Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Марченко Андрій Петрович Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння