Сторінка редколегії

Шановні добродії!

На кафедрі видається Всеукраїнський науково-технічний журнал “Двигуни внутрішнього згоряння”. Для багатьох поколінь учених і фахівців моторобудівної галузі збірник наукових праць Харківського політехнічного інституту з аналогічною назвою був трибуною наукових дискусій і споровши, виданням, у якому могли публікувати свої праці студенти й аспіранти, кандидати й доктори наук, академіки. Перегортаючи пожовтілі сторінки цих збірників можна простежити майже на піввіковому відрізку розвиток науки про двигуни внутрішнього згоряння, по публікаціях побачити етапи становлення в науці багатьох з нас. Інформація про нові двигуни, їхніх техніко-економічних показниках, проблеми модернізації серійних ДВЗ, перспективи галузі – все актуальних і цікаве для інженерно-технічних працівників підприємств, співробітників вузів й академічних інститутів знаходило своє відбиття в нашому збірнику. Це вже історія.

Всеукраїнський науково-технічний журнал “Двигуни внутрішнього згоряння” – приймач цього збірника.

На першому етапі ми плануємо, що основними рубриками журналу будуть:
– Загальні проблеми двигунобудування;
– Конструкція ДВЗ;
– Робочі процеси ДВЗ;
– Технологія виробництва ДВЗ;
– Експлуатація ДВЗ.

Ці рубрики повністю відповідають основним розділам наукової й виробничої діяльності в області двигунобудування. Згодом, думаю, з’являться й нові рубрики такі, наприклад, як
– Зміст вищої освіти за фахом “ДВЗ”;
– Реферативна експрес-інформація.

Спочатку журнал буде виходити два рази в рік. Надалі плануємо перейти до його щоквартального випуску. Багато чого буде залежати від Вашої підтримки, шановні читачі.

Поява такого журналу викликано відсутністю в Україні періодичного спеціалізованого видання, що дозволяло б фахівцям обмінятися думками із проблем і перспектив моторобудівної галузі, відбивало б наукові інтереси працівників НДІ, КБ, ВУЗів, здобувачів учених ступенів й учених звань, всіх, чия сфера діяльності пов’язана з тепловими двигунами.

Двигуни внутрішнього згоряння мають особливе місце й роль в економіці будь-якої держави. Вони практично безальтернативно використаються як енергетичні установки на транспорті, у сільськогосподарських машинах, будівельно-дорожній техніці, гірничодобувній промисловості, бойових транспортних і стаціонарних об’єктах Міністерства оборони. Все це тільки підкреслює актуальність нашого видання.

У журналі постійна увага буде приділятися економічності ДВЗ, їхньої надійності, поліпшенню екологічних характеристик, всім тим характеристикам і показникам, які значною мірою визначають конкурентноздатність ДВЗ на внутрішньому й зовнішньому ринках.

Ми запрошуємо до дискусії вчених і фахівців із проблем форсування ДВЗ, радикального зниження шкідливих викидів з газами, що відробили, розширення номенклатури палив, впровадження багатопаливності й застосування альтернативних палив, використання нових конструкційних матеріалів, у тому числі керамічні й композиційних, розробки й впровадження комп’ютерних систем керування й автоматизації ДВЗ, технології їхнього виробництва й ін. Проведення випробувань ДВЗ, досягнення високих (рекордних) показників за рівнем форсування, економічності й надійності, по екологічних характеристиках – все це знайде відбиття в нашому журналі.

До співробітництва ми запрошуємо вчених і фахівців України, країн далекого й ближнього зарубіжжя. Ми щиро зацікавлені в обміні науковою інформацією. Сподіваємося, що журнал буде цікавим і корисним для студентів і здобувачів, які тільки роблять перші свої кроки в науці й з якими зв’язане майбутнє моторобудування. Буде цікавим і корисним для маститих учених, для всіх двигунобудивників.

Пишіть нам. Надсилайте свої статті, відгуки та рецензії. Все це дозволить журналу жити і розвіватися.

До складу редакційної колегії дали свою згоду ввійти відомі вчені в області двигунобудування, серед яких двадцять один мають ступінь доктора наук. Їх багатий науковий і виробничий досвід, широкі наукові зв’язки з ученими й фахівцями України, країн далекого й ближнього зарубіжжя дозволяють із оптимізмом дивитися на майбутнє нашого журналу.

У добрий шлях Всеукраїнський журнал “Двигуни внутрішнього згоряння”!

З повагою до всіх читачів журналу,

Головний редактор А.П. Марченко

Сайт журналу>>>>>

Залишити відповідь