Вимоги до оформлення статей

Науково-технічний журнал «Двигуни внутрішнього згоряння» має періодичність виходу – 2 рази на рік. Основна мета видання – дати можливість опублікувати наукові праці та статті викладачам, науковим співробітникам, аспірантам і здобувачам вчених ступенів, а також розширити можливості для обміну науково-технічною інформацією в Україні та за її межами.
До опублікування приймаються статті українською, російською, англійською, німецькою мовами за наступними науковими напрямками:

 •  Загальні проблеми двигунобудування;
 •  Конструкція ДВЗ;
 •  Робочі процеси ДВЗ;
 •  Технологія виробництва ДВЗ;
 •  Експлуатація ДВС;
 •  Екологізація ДВЗ;
 •  Гіпотези, пропозиції;
 •  Зміст вищої освіти за спеціальністю “ДВЗ”;
 •  Історія двигунобудування, особистості, ювілеї

 

До редакції подаються:

 • електронний варіант статі;
 • друкований варіант статі, оформлений відповідно до вимог;
 • анотації (російська, українська, англійська);
 • відомості про авторів;
 • акт експертизи про можливість друку;
 • рецензія

 

Рукопись статьи должна быть напечатана на белой бумаге в 2-х экземплярах на одной стороне бумаги формата A4 (210×297 мм). К ней прилагается электронный вариант (на дискете, диске) в файле формата MS Word 2003 (*. doc).

 

Параметры страницы:

Размер бумаги – A4 (210×297 мм); Отступ слева, сверху и снизу листа – 25 мм, справа – 20 мм.
Повні вимоги до оформлення

 

УМОВИ ОПУБЛІКУВАННЯ:

Оформлена відповідно до дійсних вимог стаття направляється авторами в редколегію за адресою:
61002, Харків-2, вул. Фрунзе, 21. НТУ “ХПІ”. Кафедра ДВЗ.
Редакційна колегія журналу “Двигуни внутрішнього згоряння”. Відповідальному секретареві редколегії.
Тел. (057) 707-68-48
;

rykova@kpi.kharkov.ua

 

Після ухвалення рішення про опублікування автор інформується про це редколегією.

Рукописи й дискети авторам не повертаються.

Залишити відповідь