Вийшла монографія

У червні 2014р. у виданні “Підручник НТУ “ХПІ” вийшла монографія О.В. Триньова НАУКОВІ ОСНОВИ ЛОКАЛЬНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ ТЕПЛОНАПРУЖЕНИХ ДЕТАЛЕЙ ДВЗ

2014-09-30 13-47-06_0054

У монографії представлені результати розрахунково-експериментальних досліджень теплонапруженого стану деталей клапанного вузла форсованих дизелів. Локальне охолодження зазначених деталей розглядається як засіб поліпшення теплонапруженого стану.

Для інженерно-технічних і наукових співробітників, студентів.

Залишити відповідь