Абітурієнту

На кафедрі ділової іноземної мови та перекладу здійснюється підготовка фахівців напрямку 035 «Філологія», спеціалізація 035.041   “Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська”

Випускникам надається кваліфікація

  • Бакалавр  філології (035.041 “Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська”) 
  • Магістр  філології (035.041 “Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська”)

Треба підкреслти, що кафедра ділової іноземної мови та перекладу готує фахівців-прекладачів, а не операторів-техників автоматизованих систем перекладу, тощо.

Кафедра – єдина в НТУ «ХПІ» – має  ліцензію на підготовку фахівців спеціальності «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» у зазначених кваліфікаційних межах.

Для поглибленої спеціалізації студенти можуть обрати такі напрямки, як «Науково-технічний переклад» та «Переклад ділової документації».

Тільки у дипломі нашої кафедри може бути обґрунтовано вказана спеціальність «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська».

Випускники спеціальності “Переклад” затребувані як перекладачі, технічні редактори (technical writers) у міжнародних консалтингових, комп’ютерних, рекламних фірмах; на ТБ і радіо; в перекладацьких відділах МЗС, інтернет- та web-hosting-компаніях; вони продовжують освіту в міжнародних бізнес-школах, займаються науковою діяльністю в магістратурі університетів Європи та США.

У напрямку науково-технічному перекладу на кафедрі викладаються такі курси, як «переклад термінології інформаційних технологій», «граматичні та лексичній проблеми науково-технічного перекладу», «особливості перекладу патентної документації», «редагування науково-технічного перекладу», «практика перекладу термінології машинобудування», «практика перекладу термінології електроніки та електротехніки», «практика перекладу термінології фізики та хімії» та ін.

Але на кафедрі ділової іноземної мови та перекладу не вивчаються природничі, математичні та технічні дисципліни