035.041 «Бакалавр філології»

Напрям підготовки «Філологія» поєднує поглиблене вивчення іноземних мов (англійської як основної іноземної та німецької як другої іноземної мови) з вивченням мовознавчих дисциплін (як фундаментальних теоретичних, так і нових напрямів філологічних досліджень). В межах напрямку вивчаються теоретичні та практичні аспекти міжкультурної та міжмовної комунікації, що дає можливість готувати фахівців з усного та письмового перекладу науково-технічних, художніх текстів та ділової документації.

Навчальний план

Кваліфікація: Бакалавр  філології
Спеціалізація: 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»

 

Комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін Навчального плану 2023 року підготовки зі спеціальності 035.041 “Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська” освітнього рівня бакалавр 

 

Історія та культура України
Hidden content

Українська мова (професійного спрямування)
Hidden content

Філософія
Hidden content

Правознавство
Hidden content

Педагогіка
Hidden content

Вікова та педагогічна психологія
Hidden content

Екологія
Hidden content

Фізичне виховання
Hidden content

Вступ до спеціальності. Ознайомча практика
Hidden content

Історія світової літератури
Hidden content

Практичний курс англійської мови
Hidden content

Практичний курс другої іноземної мови
Hidden content

Теорія та практика перекладу
Hidden content

Переклад ділового мовлення (англійська мова)
Hidden content

Структурна лінгвістика
Hidden content

Загальне мовознавство
Hidden content

Зіставна стилістика
Hidden content

Вводно-фонетичний курс англійської мови
Hidden content

Вводно-фонетичний курс німецької мови
Hidden content

Вступ до перекладознавства та історія перекладу
Hidden content

Лінгвокраїнознавство
Hidden content

Теорія перекладу
Hidden content

Переклад в галузі інформаційних технологій
Hidden content

Проблеми перекладу науково-технічної літератури (німецька мова)
Hidden content

Граматичні проблеми науково-технічного перекладу
Hidden content

Лексичні проблеми науково-технічного перекладу
Hidden content

Силабус ПК англ. мови 1 курс 3. Силабус_Лекс проблеми НТП 3. Силабус_Зiставна_граматика 03 Силабус_ППНТЛ нім.мова_2022 03 Силабус_ПДМ_англ_Сухова_2022 03 Силабус ПКАМ 4 курс 03 Силабус Практичний курс англійської мови 2 курс 03 Силабус Протокол перекладача та діловий етикет 03 Силабус Вступ до перекладознавства та історія перекладу Акопянц Силабус_ТП_Недайнова силабус_нім мова_4 курс Силабус_Історія англійської мови Силабус_Вводно-фрнетичний курс нім мови Силабус ТПП. Ч. 1, 2. 4-5 семестри Силабус ПКОІМ 3 Силабус Порівняльна лексикологія Силабус ПК другої іноземної мови 2 курс Силабус ПК другої іноземної мови 3 курс Силабус Лінгвокраїнознавство (Бадан) ред Силабус Анотування та реферування

 

Рекомендована література

літра ПКОІМ 3 Історія англ. мови Література Лінгвокраїнознавство – література окремий аркуш Анотування та реферування – література 5_Список рекомендованої літератури Вводно-фрнетичний курс нім мови 5. лiтература Лекс проблеми НТП 05 список рекомендованої літератури Проблеми перекладу НТЛ 5. лiтература Зiставна граматика 05 Література Протокол перекладача та діловий етикет 05 Література Практичний курс англійської мови 2 курс 05 Література ПКАМ 4 курс 05 Література ПДМ 05 Література Вступ до перекладознавства Список рекомендованої літератури Список-рек_літри Список рекомендованої літератури ПКДІМ 2 курс список рекомендованої літератури нім мова_4 курс ПК англ. мови 1 курс – література Рекоменд_літ_ТПП Література Порівняльна лексикологія

Списки екзаменаційних питань

11 перелік питань Проблеми перекладу НТЛ 11 Екзаменаційні питання Протокол перекладача та діловий етикет 11 Екзаменаційні питання ПКАМ 4 курс 10. залікові завдання Лекс проблеми НТП 10. екзаменацiйнi питання Зiставна граматика ПК англ. мови 1 курс – питання Питання_іспит-залік Питання на іспит Вводно-фрнетичний курс нім мови Питання нім мова_4 курс Питання на екзамен Порівняльна лексикологія Перелік екзаменаційних питань Перелік питання на іспит ПКДІМ 2 курс Історія англ. мови_Питання на екзамен Лінгвокраїнознавство (Q) питання на залік Анотування та реферування – питання Екзаменаційні питання ПКОІМ 3 11 Питання_до_заліку ПДМ 11 Питання_екзамен_Практичний курс англійської мови 2 курс 11 Питання до заліку