Спеціальності/спеціалізації

Кафедра ділової іноземної мови та перекладу здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю 035 «Філологія».

Випускники отримують:
кваліфікацію –  Бакалавр та Магістр філології
спеціалізація – 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»

Навчання на контрактній основі

Денна форма навчання:
Термін – 3 роки 10 місяців (бакалавр) / 1 рік 4 місяці (магістр)
Випускники отримують диплом зі спеціальності «Філологія» (англійська мова, друга іноземна мова – німецька).

Заочна форма навчання (бакалавр), спеціалізація – Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська:
Термін – 3 роки 10 місяців

Напрямки роботи кафедри:

 • Переклад загального напрямку;
 • Усний переклад;
 • Переклад для переговорів та дипломатичних місій;
 • Переклад у сфері економіки;
 • Технічний переклад;
 • Технічне письмо (technical writer – фахівець в галузі програмування)

Об’єкти діяльності перекладача:

 • Перекладач науково-технічної літератури
 • Письмовий та усний перекладач
 • Перекладач-референт
 • Перекладач-редактор
 • Перекладач-секретар
 • Перекладач-консультант
 • Гід-перекладач та інші

Типові місця працевлаштування випускників кафедри::

 • бюро перекладу
 • міжнародний відділ державних та приватних компаній
 • спільне підприємство (joint venture)
 • туристичні фірми
 • інофірми
 • рекламні та маркетингові агентства
 • засоби масової інформації та видавництва
 • відділ зі зв’язків з громадськістю державних та комерційних структур
 • відділ зі зв’язків з громадськістю організацій політичної, економічної, соціальної, наукової, виробничої, культурної та ін. сфер
 • IT-компанії

Професійна діяльність випускників, які спеціалізуються з зарубіжної філології (англійська мова та література), дає їм право займатися практикою літературного перекладу.

Випускники-філологи, які вільно володіють іноземними мовами, отримають перевагу в призначенні на ключові посади в економіці, політиці, науці та культурі.

На кафедрі ДІМП студенти вивчають наступні навчальні дисципліни:

 • основна іноземна мова (англійська);
 • друга іноземна мова (німецька);
 • ділова англійська мова;
 • теорія та практика перекладу основної іноземної мови;
 • переклад ділового мовлення;
 • порівняльна граматика;
 • порівняльна стилістика;
 • порівняльна лексикологія;
 • семантико-стилістичні проблеми перекладу;
 • вступ до мовознавства;
 • історія основної іноземної мови;
 • історія зарубіжної літератури;
 • лінгвокраїнознавство;
 • сучасна література країн, мова яких вивчається;
 • латинська мова;
 • протокол перекладача і діловий етикет;
 • анотування та реферування;
 • особливості перекладу патентної документації;
 • особливості перекладу ділової документації;
 • редагування науково-технічних перекладів;
 • лексичні проблеми науково-технічного перекладу.

Примітка. На кафедрі ділової іноземної мови те перекладу не вивчаються математичні та технічні дисципліни.