035.041 «Магістр філології»

“Переклад” – одна із основних спеціальностей у галузі знань професійного напряму підготовки “Філологія”. Стрімкі темпи розвитку економіки в Україні та в нашому регіоні, зокрема, потребують висококваліфікованих фахівців з перекладу для різних сфер, які повинні володіти іноземною мовою для забезпечення ефективної діяльності різного роду підприємств, організацій та закладів.

Спеціальність “Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська” формує системні знання з двох іноземних мов, які є життєво необхідними, щоб знайти гідне місце на ринку праці. Актуальною потребою стала підготовка фахівців, котрі не тільки досконало володіють іноземною мовою та здатні здійснювати кваліфікований науково-технічний переклад, але здатні підтримувати ефективну ділову комунікацію та встановлювати контакти з іноземними партнерами, що сприятиме підвищенню міжнародного авторитету нашої держави. Це унікальні спеціалісти на ринку праці, які користуються величезним попитом.

Навчальний план

Кваліфікація: Магістр  філології
Спеціалізація: 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»

 

 

 

 

Дисципліни на вибір (магістратура)

Дисципліни на вибiр (магiстратура)

 

Комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін Навчального плану 2023 року підготовки зі спеціальності 035.041 “Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська” освітнього рівня магістр 

Силабуси

Силабус_Переклад_в_гал_електротехніки_нім_Гаврилова_2022 Силабус_Переклад_в_гал_електроніки_електротехніки_Мирошниченко_2023 Силабус_Переклад_в_гал_банк_технол_Голікова_2022 Силабус_Основи_наук_досл_Недайнова_2022 Силабус_Основи_проф_психології_Підбуцька_2022 Силабус_Методика_викл_іноз_мов_Сухова_2022 Силабус_Інтел_власність_Шуба_2022 Силабус_Дидакт_системи_та_освітні_технології_Солодовник_2022 Силабус_ТПП_нім_Шевченко_2022 Силабус_Авторське_право_Перевалова_2022 Силабус_Теорія_літератури_Козлов_2022 Силабус_Сем-стил_проблеми_перекладу_нім_Оніщенко_2022 Силабус_Редагування_НТП_нім_Самаріна_2022 Силабус_Псих-пед_основи_мовн_ком_Грень_2022 Силабус_Редагування_НТП_англ_Сухова_2022 Силабус_Практикум_з_мовн_ком_англ_Царьова_2022 Силабус_Практикум_з_мовн_ком_нім_Шевченко_2022 Силабус_Переклад_в_гал_хімії_Буйвол_2022 Силабус_Переклад_як_засіб_міжкульт_ком_Карачова_2023 Силабус_Фізика_хімія_Пустовіт_2023 Силабус_Переклад_в_гал_прикл_математики_Пільгуй_2022 Силабус_Переклад_в_гал_фізики_Буйвол_2022 Силабус_Переклад_в_гал_прикл_математики_нім_Самаріна_2022 Силабус_Переклад_в_гал_машинобудування_нім_Таєм_2022 Силабус_Переклад_в_гал_машинобудування_Мирошниченко_2023

Правове регулювання інтелектуальної власності
Дидактичні системи та освітні технології у вищій школі
Основи наукових досліджень
Психолого-педагогічні основи мовної комунікації
Практикум з мовної комунікації (англ)
Практикум з мовної комунікації (нім)
Теорія та практика перекладу (нім)
Методика викладання іноземних мов
Редагування НТП (нім)