035.04 «Магістр з філології»

“Переклад” – одна із основних спеціальностей у галузі знань професійного напряму підготовки “Філологія”. Стрімкі темпи розвитку економіки в Україні та в нашому регіоні, зокрема, потребують висококваліфікованих фахівців з перекладу для різних сфер, які повинні володіти іноземною мовою для забезпечення ефективної діяльності різного роду підприємств, організацій та закладів.

Спеціальність “Переклад” формує системні знання з двох іноземних мов, які є життєво необхідними, щоб знайти гідне місце на ринку праці. Актуальною потребою стала підготовка фахівців, котрі не тільки досконало володіють іноземною мовою та здатні здійснювати кваліфікований науково-технічний переклад, але здатні підтримувати ефективну ділову комунікацію та встановлювати контакти з іноземними партнерами, що сприятиме підвищенню міжнародного авторитету нашої держави. Це унікальні спеціалісти на ринку праці, які користуються величезним попитом.

Навчальний план

Кваліфікація: Магістр з філології (Германські мови та літератури (переклад включно))
Спеціалізація: 035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно)»

№ з/п Назва дисципліни Загальна кількість семестри
Кредитів Годин
1 Нормативна частина 39 1404  
1.1 Цикл професійно-оріентованої гуманітарної і соціально – економічної підготовки 19 684
1.1.1 Економіка та організація виробництва інформаційно-лінгвістичного забезпечення 2 72 9
1.1.2 Інтелектуальна власність 2 72 10
1.1.3 Редагування науково-технічних перекладів (англійська мова) 2 72 10
1.1.4 Практичний курс основної іноземної мови та перекладу (англійська мова) 4 144 10
1.1.5 Практичний курс другої іноземної мови та перекладу (німецька мова) 4 144 10
1.1.6 Теорія та практика перекладу (українсько-англійський переклад) 4 144 10
1.1.7 Охорона праці в галузі 1 36 10
1.2 Цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки 20 720  
1.2.1 Теорія та практика перекладу (українсько-англійський переклад) 5 180 9
1.2.2 Практичний курс другої іноземної мови та перекладу (німецька мова) 6 216 9
1.2.3 Семантико-стилістичні проблеми перекладу (німецька мова) 2 72 9
1.2.4 Практичний курс основної іноземної мови (англійська мова) 6 216 9
1.2.5 Цивільний захист 1 36 9
2 Вибіркова частина 3 108  
2.1 Дисципліни вільного вибору студента 3 108  
2.1.1 Цикл професійно-оріентованої гуманітарної і соціально – економічної підготовки 3 108
2.1.1.1 Спеціалізація: Переклад ділової документації 3 108
2.1.1.1.1 Практика перекладу термінології фізики та хіміїЇ (англійська мова) 2 72 9
2.1.1.1.2 Практика перекладу термінологїї електроніки та електротехніки (англійська мова) 1 36 10
2.1.1.2 Спеціалізація: Науково-технічний переклад 3 108
2.1.1.2.1 Практика перекладу термінології машинобудування (англійська мова) 2 72 9
2.1.1.2.2 Основи синхронного перекладу (англійська мова) 1 36 10
Семестровий контроль 6 216  
  Науково-дослідна робота 3 108  
  Практика 6 216  
  Дипломне проектування 3 108  
  Разом  60 2160