Історична довідка

Група провідних фахівців у сфері інформаційних технологій НТУ «ХПІ» ще у 90-х роках ХХ сторіччя плекала ідею створення кафедри, яка б, з одного боку, інтегрувала інформаційні і перекладацькі потреби новітнього суспільства, а, з другого боку, дала можливість незліченим бізнес-структурам отримати фахових перекладачів, потреба у яких дедалі зростала.

До плеяди ентузіастів створення кафедри такого типу належали проф. Годлевський М.Д., проф. Заруба В.Я., проф. Куценко О.С., а також колишній ректор НТУ «ХПІ» проф. Костенко Ю.Т.

Отже, у результаті зусиль означеної групи ентузіастів у 1998 р. була створена кафедра ділової іноземної мови. Вона одночасно мала на меті задовольнити потреби деяких кафедр у більш насичених та інтенсивних програмах з іноземних мов, де випускники могли б професійно оволодіти своєю фаховою термінологією і до кінця перебування в університеті вільно оволодіти іноземною мовою.

Первинний склад кафедри ділової іноземної мови (2000 р.): С.Царьова, А.Бадан, Т.Братусь, О.Томілін, С.Любарський, Т.Бесараб, О.Губарєва, Н.Сєрікова, С.Єрьомін, Н.Угольнікова, С.Денісова, С.Никаноров

Первинний склад кафедри ділової іноземної мови (2000 р.): С.Царьова, А.Бадан, Т.Братусь, О.Томілін, С.Любарський, Т.Бесараб, О.Губарєва, Н.Сєрікова, С.Єрьомін, Н.Угольнікова, С.Денісова, С.Никаноров

Окрім того, ректорат також мав намір відкрити нову спеціальність «Переклад» як другу освіту для випускників рівня бакалаврату і, таким чином створити новій філологічний напрямок. Цей рух очолив ректор НТУ «ХПІ» проф. Товажнянський Л.Л.., який особисто доклав чимало зусиль та енергії для отримання у 2000 р. кафедрою ліцензії Міністерства науки і освіти на випуск перекладачів рівня бакалаврату. Таким чином, у 2001/2002 н.р. на кафедрі було відкрито спеціальність «Переклад» 6.030.500 як першу освіту зі спеціалізаціями «Науково-технічний переклад» та «Ефективна комунікація у сфері економіки». Спочатку число бюджетних місць становило 10, контрактних – 15 (ліцензійний обсяг 25 осіб).

В 2002/2003 н.р. відкрито спеціальність «Переклад» як другу освіту (заочне відділення) для осіб, що мають диплом не нижче бакалавра з технічних або інших спеціальностей. Потреба суспільства у фахівцях такого рівня зростала у зв’язку зі зростанням міжнародних партнерських зв’язків організацій та установ як наслідок інтеграції України у Європейську спільноту. Окрім того, на цей час в Україні було чимало фахівців, які професійно володіють іноземною мовою, яким не вистачало перекладацької майстерності – тих знань, які вони могли отримати, опанувавши навчальні курси спеціальності «Переклад» як другої освіти. Ця ідея була привабливою не лише для студентів з дипломом бакалавра з будь-якої (першої) спеціальності, але і для працюючих фахівців. Логічним розвитком цього напрямку було отримання у 2003 р. ліцензії підготовки фахівців спеціальності «Переклад» рівня «Спеціаліст», а у 2015 році ліцензії на підготовку фахівців спеціальності «Переклад» рівня «Магістр».

Сучасний склад кафедри ділової іноземної мови та перекладу (2016 р.)

Сучасний склад кафедри ділової іноземної мови та перекладу (2016 р.)

З початку створення кафедри завідувачем є кандидат філологічних наук (германські мови) професор НТУ “ХПІ” Бадан Антоніна Анатоліївна, яка довгий час працювала перекладачем-практиком. Її досвід у галузі перекладу був вирішальним при формуванні спеціальності “Переклад”.
У складі кафедри працюють: професор Недайнова І.В., доценти  Агібалова Т.М, Акоп’янц Н.М., Голікова О.М., Карачова Д.В., Козлов Є.Д., Мирошниченко В.М., Пільгуй Н.М., Самаріна В.В., Сухова А.В., Царьова С.О., Шевченко В.М., старші викладачі Буйвол О.В., Гаврилова І.М.,  і викладач Купрієнко Ю.В.

Кафедра з перших днів існування визначилася з напрямком спеціалізацій: науково-технічний переклад та переклад у сфері економіки. Кафедра співпрацювала з компанією «Телесенс» у проекті «Силіконова долина» з метою створення нового напрямку підготовки перекладачів. В межах цього проекту для українських та міжнародних компаній, що створюють програмне забезпечення запроваджується нова спеціалізація «Технічне письмо», попит на яку прогнозується як постійно зростаючий. Окремим доробком кафедри є розвиток напрямку “Переклад патентної документації”, який очолює доц. Царьова С.О. – досвідчений спеціаліст у цій галузі, яка має диплом з патентознавства і є автором двох підручників з перекладу патентів Великої Британії та США. Унікальним напрямком є також переклад термінології ЗМІ. Німецьку секцію очолює доц. Самаріна В.В..

Доцент Кучерявий В.М., що працював на кафедрі до 2014 року, має багаторічний досвід перекладача німецької та чеської мов, у тому числі на дипломатичному рівні. Саме ця можливість працювати перекладачем вищого фаху сприяла створенню нового унікального курсу «Протокол перекладача та діловий етикет», який у повному обсязі викладається у Харкові тільки на спеціальності «Переклад» НТУ «ХПІ».

За сумісництвом німецьку мову викладає

  • Доцент, кандидат філологічних наук, Оніщенко Н. А., на кафедрі працює з 2004 р. Здійснює наукове керівництво здобувачами, аспірантами. Студенти та школярі (у межах конкурсів Малої Академії Наук), наукові роботи яких написані під її керівництвом, неодноразово посідали призові місця на всеукраїнських конкурсах наукових робіт. Член Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.02.04 – германські мови.

Німецьку мову на кафедрі свого часу викладали: к.ф.н. Сотникова С.І., автор підручників з німецької мови, один з яких був визнаним кращим в Україні, доктор філологічних наук Піхтовникова Л., к.ф.н. Кривенко В.П. Довгий час на кафедрі за сумісництвом працював професор, доктор філологічних наук Донець П.М.
За сумісництвом на кафедрі працвав доктор філол. наук проф. Дубічинський В.В., який викладає низку лінгвістичних дисциплін («Вступ до мовознавства», «Лексикографія» та ін.)

Принциповим напрямком у викладанні спеціальності «Переклад» кафедра завжди вважала залучення у викладацьку діяльність носіїв мови, що дає можливість студентам відчути особливості перебування в іншомовному середовищі. Тому міжнародні зв’язки кафедри були пов’язані не тільки зі стажуванням її співробітників у закордонних університетах, а також із залученням викладачів англійської мови через Корпус Миру в Україні та фонд Фулбрайта (США) для викладання на кафедрі.

Такими були: Кіра Дженссен і Кевін Спенсер (2000-2004 н.р.), Девід Джонсон і Мередіт Вановер (2004-2006 н.р.), Кейт Маструсеріо Рейнолдс (2007-2008 н.р.) і Меріан Магуайєр (2008-2010 н.р.), професор Конні Постеллі (2011-2013 н.р.),

В грудні 2008 року кафедра святкувала своє 10-річчя. Відеоогляд урочистого засідання з цього приводу дивіться нижче.

Сьогодні нам понад 25 років, за плечима викладачів і співробітників – 20 випусків студентів-перекладачів.

 

На сучасному етапі розвитку європейських взаємовідносин кафедра ділової іноземної мови та перекладу продовжує розширювати досвід міжнародного співробітництва з метою вдосконалення методологічної бази для надання якісних освітніх послуг. Вона підтримує широкі зв’язки з міжнародними агенціями та організаціями у галузі освіти і науки, які проводять свою діяльність в Україні та за кордоном: Корпусом Миру США в Україні, Американською Радою по співробітництву у галузі освіти та культури, відділом культури посольства Великої Британії в Україні, ресурсними центрами викладання англійської мови Британської Ради, німецьким культурно-мовним центром Гете-Інституту.

Викладачі кафедри є учасниками спільних проектів Міністерства освіти і науки України та Корпусу Миру США «Освіта-TEFL», німецької служби академічних обмінів DAAD та Британською радою. За цими проектами на кафедрі постійно працюють представники цих організацій, а для обміну професійним досвідом періодично залучаються представники освітніх організацій, таких, як наприклад Oxford Education Group та Вritish Linguistic Academy.

Рік фон Хайден на кафедрі ДІМПГромадянин Нідерландів Рік фон Хайден бере учась у заняттях з усної практики англійської і німецької мов на кафедрі ДІМП, 2021 рік.  На фото проф. Недайнова І.В., Рік фон Хайден, проф. Бадан А.А.

Корделія Онгерт (третя зліва), волонтерка Корпусу Миру СШАКорделія Онгерт (третя зліва), волонтерка Корпусу Миру США в Україні, з викладачами кафедри ділової іноземної мови та перекладу, 2019-2020р. На фото проф. Недайнова І.В., доц. Мирошниченко В.М., Корделія Онгерт, доц. Акоп’янц Н.М., доц. Карачова Д.В., доц. Царьова С.О.

На фото проф. Недайнова І.В., доц. Голікова О.М., волонтер Корпусу Миру Корделія Онгерт, доц. Акоп’янц Н.М., 2020 р.

На фото проф. Недайнова І.В., доц. Голікова О.М., волонтер Корпусу Миру Корделія Онгерт, доц. Акоп’янц Н.М., 2020 р.Протягом останніх років наші викладачі також прийняли активну участь у безліччі закордонних стажувань. У травні 2019 року доц. Акоп’янц Н.М. і доц. Карачова Д. В. пройшли стажування за програмою підвищення кваліфікації «Стажування для освітян + школа з англійської мови» (Західно-Фінляндський Коледж, м. Гуйттінен, Фінляндія, 120 год.). Метою стажування було вивчення проектного підходу в організації навчального процесу у закладах освіти Фінляндії у поєднанні з інтенсивним вивченням англійської мови в Західно-Фінляндському Коледжі у міжнаціональному мультикультурному середовищі з використанням активних комунікаційних методик.

Доц. Акоп’янц Н.М. на церемонії нагородження сертифікатами з рівня знання англійської мови, Фінляндія 2019 р.

Доц. Карачова Д.В. на церемонії нагородження сертифікатами з рівня знання англійської мови, Фінляндія 2019 р.

Доц. Козлов Є.Д. під час проходження науково-педагогічного стажування у Вищій Школі Бізнесу National – Louis University, Польща, місто Новий Сонч, 2019 рікУ 2019 році доц. Сухова А.В. пройшла підвищення кваліфікації у Вищому Духовному Семінаріуму UKSW,  м. Варшава (Польща) протягом 14 жовтня-25 жовтня 2019 р. (Сертифікат RW-102019/038 від 25.10.2019 р.) на тему «Академічна доброчесність: виклики сучасності».

Доц. Сухова А.В. проходить стажування у Вищому Духовному Семінаріуму UKSW,  м. Варшава (Польща) протягом 14 жовтня-25 жовтня 2019 р.Доц. Самаріна В.В. проходила стажування у 2018 та 2019 роках у Магдебурзькому університеті Отто фон Ґеріке. Стажування було розраховане на викладачів німецької мови, а саме це був курс технічної німецької мови в галузі електротехніки та машинобудування. Лекції проводили провідні професори з факультетів машинобудування та електротехніки. Серед учасників цієї програми були викладачі з Київської політехніки та Донецького технічного університету.

Доц. Самаріна В.В. (перша справа) м. Магдебург, літня школа «Технічна німецька» 2019 р.

У зимовому семестрі 2022-2023 р. професор Недайнова І.В. проходила стажування на кафедрі англійської мови та літератури філологічного факультету університету Західної Богемії у місті Плзень, Чеська Республіка, в рамках якого  викладала курси з «Лінгвістичного аналізу англійської мови» та «Академічного письма» студентам спеціальності “Англійська мова для бізнесу”. В період стажування проф. Недайнова І.В. прийняла участь у двох міжнародних конференціях – в університетах міст Пардубіце та Градець Кралове, де представляла свої дослідження з політичного дискурсу.

Проф. Недайнова І.В. проходить стажування на кафедрі англійської мови та літератури філологічного факультету університету Західної Богемії у місті Плзень, Чеська Республіка, 2022-23рр.

19 квітня 2023 року відбулося установче засідання АСОЦІАЦІЇ ХАРКІВ-ОКСФОРД 2023, започаткованої Департаментом міжнародного співробітництва Харківської міської ради.  На установчому засіданні було обговорено і затверджено первинний склад, статут і символіку асоціації.  Членами асоціації також стали провідні викладачі кафедри ділової іноземної мови та перекладу ННІ СГТ НТУ “ХПІ”: проф. Бадан А. А., доц. Акоп’янц Н.М. і доц.Голікова О.М.

Проф. Бадан А.А., доц. Акоп’янц Н.М., доц. Голікова О.М. беруть участь в першому дистанційному установчому засіданні Асоціації Харків-Оксфорд, 2023 р.

Співпраця з асоціацією ХАРКІВ-ОКСФОРД  відкрила для кафедри можливості для  організації розмовних клубів, організованих викладачами Оксфорду і членами асоціації для наших студентів, а також серії семінарів з методики колегами з Оксфорда. Так, наприклад, 27-28 липня відбулася гостьова серія семінарів професійного розвитку від викладача Оксфордського університету (Коледжу Сент-Клер) Марка Бартрама для викладачів НТУ “ХПІ”.  Марк Бартрам працює викладачем, тренером і автором матеріалів вже понад 30 років. Він викладав і проводив тренінги в Італії, Великій Британії, Бельгії та Угорщині. Зараз він викладає на підготовчих курсах в Оксфордському університеті та готує вчителів для отримання кваліфікації Кембриджської DELTA, а також пише екзаменаційні роботи для оксфордських іспитів.

Серія семінарів професійного розвитку в рамках асоціації Харків-Оксфорд від Марка Бартрама на платформі Zoom, липень 2023 р.

Також в межах роботи лабораторії кафедра ділової іноземної мови провела всласні семінари на чолі зі своїми спікерами на теми в основному присвячені штучному інтелекту в викладанні іноземних мов:
29.01.24 Семінар “Large Language Models for foreign language acquisition”(Антоніна БАДАН, Нуну АКОП’ЯНЦ)

5.02.24 Семінар “Застосування цифрових технологій навчання іноземної мови в індустрії 5.0”(Тетяна АГІБАЛОВА, Дар’я КАРАЧОВА).

12.02.24. Семінар “Нові та інноваційні методи навчання(на основі онлайн стажування в

Краківський економічний університет ( м. Краків, Польща)” (Світлана ЦАРЬОВА)

Також починаючи з весни 2023 року по поточний час, в рамках співпраці з асоціацією Харків-Оксфорд наші студенти мають можливість на регулярній основі брати участь в розмовних клубах з викладачами Оксфорду. Можливість усного мовлення з британськими викладачами є неоціненною перевагою, що робить наших студентів в подальшому конкурентноспроможними фахівцями.

Ендрю Адамс з м. Оксфорд

Дистанційні щотижневі розмовні сесії з англійської мови наших студентів з паном Ендрю Адамсом з м. Оксфорд, в рамках співпраці кафедри з асоціацією Харків-Оксфорд, весняний семестр 2023 р.

Тім Седлер з м. Оксфорд

Дистанційні щотижневі розмовні сесії з англійської мови наших студентів з паном Тімом Седлером з м. Оксфорд, в рамках співпраці кафедри з асоціацією Харків-Оксфорд, весняний семестр  2023 р.

Колін Кук з м. Оксфорд

Дистанційні щотижневі розмовні сесії з англійської мови наших студентів з паном Коліном Куком з м. Оксфорд, в рамках співпраці кафедри з асоціацією Харків-Оксфорд, весняний семестр  2023 р.

Адам Годфрі з м. ОксфордДистанційні щотижневі розмовні сесії з англійської мови наших студентів з паном Адамом Годфрі з м. Оксфорд, в рамках співпраці кафедри з асоціацією Харків-Оксфорд, весняний семестр  2023 р.

Наші студенти за останні роки також здобули ряд перемог у олімпіадах і конкурсах, що свідчить про гідний рівень знань і високі стандарти підготовки.

Щорічне проведення  1 етапу Всеукраїнської олімпіади з англійської та німецької мов є осередком для талановитої і амбіційної молоді, яка навчається на нашій спеціальності. За часів пандемії і воєнного стану олімпіада проводилася дистанційно в Teams.

1 етап Всеукраїнської олімпіади з англійської мови

1 етап Всеукраїнської олімпіади з англійської мови, 2024 р35 студентів  спеціальності «Германські мови та літератури. Переклад включно, перша – англійська» беруть участь у 1 етапі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови, 2024 р.Іншою традиційною формою залучення талановитої молоді до вивчення іноземних мов історично вже став Театр англійських мініатюр, який модифікувався в Фонетичний конкурс за часів пандемії і воєнного стану в Teams. Так, наприклад, на кафедрі ділової іноземної мови та перекладу 29 березня 2024 року було проведено ігрове заняття з дисципліни «Практичний курс англійської мови» в рамках використання в освітньому процесі методики гейміфікації. На занятті було проведено Фонетичний конкурс, під час якого студенти представляли фрагменти відео з власним озвучуванням реплік англійською мовою та монтажем. Були представлені як групові так і  індивідуальні проекти студентів.

Фонетичний конкурс 2024

Фонетичний конкурс, проведений на платформі Office 365 Teams, березень 2024 р.

Пірати “Карибського моря» групи СГТ-221Б у Фонетичному конкурсі

Скріншот перегляду проєкта-переможця «Пірати Карибського моря» групи СГТ-221Б у Фонетичному конкурсі, березень 2024 р.