Науково-методична робота

Кафедра першою в Україні відкрила другу освіту «Переклад» для фахівців з технічних та економічних спеціальностей, тому її метою є побудувати спеціалізації з науково-технічного та економічного перекладу таким чином, щоб у нього ввійшли основні спецкурси з перекладу українською мовою і з української на англійську.

Наукові напрямки кафедри з початку її створення завжди формувалися згідно вимог часу для заповнення існуючих лакун у перекладознавстві і тому природно мали інноваційний характер, а саме:

 • Переклад патентної документації (доц. Царьова С.О.).
 • Переклад у галузі інформаційних технологій (доц. Царьова С.О., проф. Бадан А.А.)
 • Міжкультурна комунікація і переклад (проф. Бадан А.А.)
 • Переклад у галузі економічної кібернетики (доц. Мирошниченко В.М., Голікова О.М.)
 • Переклад термінології засобів ЗМІ (проф. Недайнова І.В.)
 • Переклад у галузі економіки (доц. Коновалова В.Б.)
 • Лексико-граматичні особливості перекладу неологізмів медичної наукової літератури
 • Переклад юридичної термінології з англійської на українську (доц. Сухова А.В.)
 • Лексико-граматичні особливості перекладу науково-технічних текстів у галузі електромеханіки (Пільгуй Н.М.)
 • Переклад у галузі екології
 • Переклад англомовних економічних текстів, документів бух. обліку та аудиту на українську мову (доц. Мірошниченко В.Б.)
 • Проблеми усного перекладу з англійської на українську

Кафедра постійно працює над удосконаленням науково-методичного та
інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу. З цією метою керівництво кафедри підтримує постійний зв’язок з суміжними кафедрами, аналогічними кафедрами інших учбових закладів, видавництвами, що розташовані в Україні та за її межами. Серед організацій, з якими кафедра співпрацює, є також приватні компанії та неурядові організації. Таке велике коло контактів допомога вдосконалювати науково-методичного та інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу.

Науково-дослідницька робота кафедри ведеться в двох напрямках:

 • Комунікативна компетенція та викладання іноземних мов;
 • Форми удосконалення методики викладання іноземних мов.

Згідно цим напрямкам на кафедрі кожного року діють 2 семінари: науковий (перший напрямок) та методичний (другий напрямок). В результаті функціонування вищевказаних семінарів щорічно на кафедрі роблять близько 20 доповідей за обраною проблематикою. Після обговорення на кафедрі подальшого доопрацьовування більша частина цих доповідей передається викладачами на щорічні конференції.

Коло наукових інтересів викладачів кафедри охоплюють різні аспекти: питання інтерпретації науково-технічного тексту, когнітивна лінгвістика, лінгвістична прагматика, художній та науково-технічний переклад, лексико-граматичні особливості українсько-англійського перекладу, методика викладання іноземної мови.

Протягом останніх п’яти років на кафедрі були захищені п’ять дисертацій.

Кожного року викладачі кафедри підготовлюють до друку наукові публікації та виступають з доповідями на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях:

Лише в цьому навчальному році викладачі кафедри підготували до друку близько 40 наукових робіт, які надруковані в збірках, виданих за матеріалами наукових конференцій, серед яких є статті у співавторстві викладач-студент.

Кожного року на кафедрі проводиться наукова студентська конференція, в якій беруть участь всі викладачі та студенти кафедри, а також студенти з ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

На студентській науковій конференції

На студентській науковій конференції

На кафедрі функціонують як тимчасові, так і постійно діючі методичні комісії за наступною тематикою:

 • Теорія і практики перекладу
 • Викладання базового курсу основної іноземної мови
 • Практика галузевого науково-технічного перекладу

Кадровий склад таких комісій добирається із врахуванням кваліфікації, досвіду і підготовки їх членів, а також ступеня їх навантаження паралельною роботою в інших методичних комісіях кафедри. Керівниками комісій призначаються найбільш досвідчені кваліфіковані викладачі і доценти, що в певній мірі є запорукою їх успішної діяльності. Методичні комісії кафедри пораються з дорученими ним завданнями, виконуючі всі поставлені перед ними завдання, не дивлячись на об’єктивні складнощі і труднощі, знаходячи іноді неординарні шляхи для їх подолання.

На кафедрі працює професор та 12 кандидатів наук.

Викладачами кафедри написано цілий ряд методичних робіт та вказівок для навчального процесу та самостійної роботи студентів. Кафедрою розроблено підручники та навчальні посібники, що отримали гриф Міносвіти України, а саме:

 • Бадан А.А., Гончаренко Т.Є. Міжкультурна комунікація (практики спілкування з іноземними партнерами англійською мовою). Навчально-методичний посібник // Х.: НТУ “ХПІ”, 2005
 • Бадан А.А., Царьова С.О. Англійська мова для спеціальностей: економіка та інформаційні технології. Навчально-методичний посібник // Вінниця: Нова книга, 2004 – 272 с.
 • Царьова С.О. Переклад патентної документації США. Навчальний посібник для студентів спеціальності “Переклад” // Х.: НТУ “ХПІ”, 2007 – 208 с.
 • Єрьомін С.П. Практика перекладу термінології ЗМІ. Навчальний посібник для студентів спеціальності ТПП // Х.: НТУ “ХПІ”, 2007 – 208 с.
 • Єрьомін С.П. Практика перекладу термінології інформаційних технологій. Навчальний посібник для студентів спеціальності ТПП (у друку)
 • Голікова О.М, Мирошниченко В.М., Царьова С.О. Переклад термінології у галузі електроніки, електротехніки та енергетики з англійської на українську мову // Х.: НТУ “ХПІ”, 2012 – 180 с.
 • Переклад англомовних текстів у галузі інформаційних банківських технологій (Бадан А.А., 2013)
 • Антична література (Буйвол О.В., 2015)
 • Ділова англійська мова (Сухова А. В., 2016)
 • Голікова О.М., Коновалова В.Б., Мирошниченко В.М.  Переклад термінології в галузі штучного інтелекту  / Навчальний посібник для студентів спеціальності «Переклад»  –  Х.: Пром-Арт . -2017 . – 121 с. –  (Гриф  вченої ради НТУ « ХПІ»).
 • Акоп’янц Н. М.,  Ковальова  Є. І. Основи перекладу у видавничо-поліграфічній галузі : навч.-метод. посіб. / Н. М. Акоп’янц, Є. І. Ковальова. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. –  112 с.-  (Гриф  вченої ради НТУ « ХПІ»).
 • Бадан А.А., Макгвайер М., Тимченко І.І. Як підготуватись до першої робочої співбесіди: навч.-метод. посіб. / А.А.Бадан, М.Макгвайер, І.І. Тимченко. – Харків : ФОП Панов А.М., 2019. –256с. (Гриф  вченої ради НТУ « ХПІ»).
 • Лексичний мінімум англійської мови. Modern Life (Зенякін  О.С., 2022)
 • Офіційно-діловий переклад: термінологічний словник-мінімум (Зенякін  О.С., 2022)
 • Науково-технічний переклад: термінологічний словник-мінімум (Зенякін  О.С., 2022)
 • Голікова О.М., Козлов Є.Д., Мирошниченко В.М. Лексичні особливості публіцистичного тексту в аспекті перекладу, анотування та реферування: навчальний. посібник / О.М. Голікова, Є.Д. Козлов, В.М. Мирошниченко – Х.: НТУ «ХПІ», 2023. – 146 с.

Інші видання (лексикографічні роботи):

 • Кибенко В.А., Малышев В.Ф. Современный немецко-русский и русско-немецкий словарь // Х.: Промінь, 2004 – 800 с.
 • Кібенко В.А., Малишев В.Ф. Новий німецько-український і українсько-німецький словник // Х.: “ДИВ”, 2005 – 576 с.

З методичними виданнями кафедри, які зібрані у цифровому репозитарії НТУ “ХПІ”, можна ознайомитися тут

Методика викладання постійно удосконалюється, зокрема завдяки залученню викладачів – носіїв мови. Так, викладання перекладу юридичних документів доповнено роз’ясненням реалій юридичної системи США на спеціальному семінарі з юриспруденції США, який проводить працюючий на кафедрі волонтер Корпусу Миру США, доктор юридичних наук Коні Джун Постеллі (див).