Педагогічна та виховна робота

Кафедра ділової іноземної мови та перекладу НТУ «ХПІ» працює над створенням нових педагогічних технологій з моменту свого створення у 1999 році. Творчі пошуки спрямовані на створення унікального професійного середовища, де панує іноземна мова. З перших років свого існування колектив кафедри шукає шляхи компенсації природного іншомовного осередку, що є найбільшою проблемою вивчення іноземних мов в Україні. Шляхом авторських методик викладачі кафедри привносять мовлення корінних носіїв в аудиторію, що є запорукою оволодіння іноземною мовою як вона є, без перекручень та сумнівного адаптування, як це було за часів радянської методики.

Педагогічна концепція кафедри базується на трьох напрямках, практичним втіленням яких є відповідні організаційні та методичні заходи:

  • Професійний рух у напрямку освоєння новітніх методик (Авторські методики мультимедіа).
  • Партнерство викладача і студента (Театр англійських мініатюр);
  • Створення іншомовного осередку (Конкурс поетичних перекладів);

Мультимедійні технології

Кафедра ділової іноземної мови та перекладу має усталену традицію проведення щорічних підсумкових семінарів із використання у навчальному процесі інноваційних технологій, на яких викладачі кафедри презентують свої кращі напрацювання і досягнення в цьому плані. За 16 років існування кафедри було створено тривке підґрунтя для забезпечення творчої роботи викладачів, їхньої пошукової діяльності. Починаючи з 2000 року на кафедрі було відкрито 6 відеокласів із застосуванням касетних та дискових відеозаписів. За останні роки на кафедрі створено 2 мультимедійні класи. Наявні технічні засоби, що постійно поповнюються новими приладами, забезпечують можливість удосконалення інноваційних студій. Впровадження у навчальний процес нових методик позитивно позначається на якості професійних знань і умінь студентів.

Доповідь проф. В.В,Червонецького на семінарі з мультимедійних технологій

Доповідь проф. В.В.Червонецького на семінарі з мультимедійних технологій

З 26 по 28 січня 2016 року на базі НТУ «ХПІ» працювала ХІІІ Міжнародна школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті». Гостям з різних навчальних закладів України (серед гостей були керівники гімназій, ліцеїв, технікумів, викладачі харківських вищів, наприклад ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, НУА, а також вищів Києва та Миколаєва) викладачі кафедри запропонували відкриту майстерню під назвою «Мультимедійні технології у навчанні іноземним мовам». Майстер-клас відбувся 28 січня з 10 до 13 години в спеціально обладнаній аудиторії 412 корпусу У-2. Було зареєстровано біля 50 слухачів, але реально присутніх було набагато, мабуть вдвічі, більше. В програмі було заявлено виступи п’ятьох методистів, хоча всі без винятку викладачі кафедри практикують використання мультимедійних технологій в аудиторії. Це вже давно стало для нас буденністю, хоча, слід зазначити, досить яскравою. Отже, гості почули виступи доцента В.Б. Коновалової, старшого викладача Є.Д. Козлова, старшого викладача Н.М. Акоп’янц, професора В.В. Червонецького та доцента О.М. Голікової. Кожний викладач представив окремий оригінальний підхід щодо застосування мультимедіа на заняттях з іноземної мови.

Слід відзначити, що родзинкою педагогічної роботи на кафедрі ДІМП є партнерська робота із студентами, створення сумісних з викладачами творчих проектів, а також робота із записами носіїв мови, що відтворює англомовний осередок в аудиторії.

Загалом мультимедійні технології дозволили кафедрі ДІМП створити своєрідний іншомовний осередок в межах університету та домогтися позитивного розголосу у професійному колі викладачів України.

 

Театр англійських мініатюр

З перших днів існування кафедри було поставлено за мету створення нової концепції виховної роботи. Така концепція була втілена у створенні Театру англійських мініатюр, що дало змогу практичного виховання молоді в позааудиторний час і що також зблизило викладачів зі студентами для досягнення спільної мети – переломити тенденцію вульгарного виховання молоді та наблизити їх до розуміння цивілізованої вихованої поведінки (детальніше). Театр англійських мініатюр – це постійний клуб, який залучає до 150 осіб, що виступають щороку на Великій сцені НТУ “ХПІ”зі щорічним конкурсом студентських театральних вистав англійського мовою. До участі у ньому залучено студентів спеціальності “Переклад”, а також студентів інших спеціальностей, для яких англійська мова не є фаховою дисципліною, але володіння нею є необхідним завданням вищої освіти в умовах глобалізації.
Створення подібного осередку було покликане до життя впровадженням у навчальний процес комунікативного підходу, згідно з яким володіння мовою розглядається як здатність брати участь у реальному спілкуванні. Комунікативний підхід у навчанні іноземних мов повинний інтегрувати здобутки структурних, концептуальних та функціональних програм і будуватися на автентичних матеріалах та моделюванні реальних комунікативних ситуацій, які сприяють засвоєнню мовних одиниць у типових комунікативних контекстах і створюють реальні умови для писемного та усного спілкування.

Актори Театру англійських мініатюр на сцені Палацу студентів НТУ «ХПІ»

Актори Театру англійських мініатюр на сцені Палацу студентів НТУ «ХПІ»

Ми розглядаємо Театр англійських мініатюр як одну із можливих стратегій подолання комунікативних утруднень при вивченні англійської мови. Він є технологією удосконалення іншомовної комунікації в умовах нового спрямування реалізації студента як молодої людини, як ще один ресурс культурного дозвілля. За 16 років існування Театру на його сцені оживали класичні твори і сучасні п’єси англійською і німецькою мовою. Варто згадати такі шедеври, як «Привид Опери», «Ромео і Джульєтта», «Білосніжка та семеро гномів», «Аліса в країні чудес» та ін.

Керівником Театру є кандидат філол. наук, доцент О.М. Голікова, Її природний талант поетеси, перекладача, режисера дали змогу у повній мірі розвинути ідею студентського театру іноземними мовами і втілити її у вигляді щорічного яскравого та вишуканого видовища на Великій сцені Палацу Студентів НТУ «ХПІ». У 2008 р. відбулося святкування 10-річчя утворення Театру, де студенти знов виказали зрілий професійний рівень акторського мистецтва. Фрагмент трансляції цього заходу місцевим телебаченням дивіться нижче.

У програмі розвитку кафедри ділової іноземної мови та перекладу НТУ «ХПІ» на період з 2001 до 2016 року включно передбачено ряд заходів, спрямованих на підвищення рівня участі студентської молоді у щорічному конкурсі театральних вистав англійською мовою і посилення ефективності університетської освіти шляхом популяризації комунікативної компетенції англійською мовою та розширення діяльності Театру англійських мініатюр.

 

Конкурс поетичного перекладу

Іншим важливим доробком є щорічний Конкурс поетичних перекладів англомовних авторів на українську мову студентами спеціальності “Переклад”, який був започаткований у 2006 році у значній мірі завдяки перекладацькому та поетичному таланту викладача кафедри О.М.Голікової.

Він втілює гіпотезу нашої педагогічної технології, згідно з якою в будь-якій сучасній мові існує ціла низка моделей, які постійно відтворюються та є вказівкою на прецедентні для англомовної або якоїсь іншої культури тексти та/або ситуації та відтворюють певний поетичний смисл чи смисли. Вивчення текстопрецедентних моделей в мові англійської, німецької та української поезії ми вважаємо актуальним і перспективним для підготовки майбутніх перекладачів. Шляхом перекладу поетичних текстів з іноземної мови на рідну або навпаки студенти засвоюють основні мовні моделі смислоутворення, адже прецедент не, як за формою, так і за смислом, висловлювання має загальнокультурне, а не власне поетичне коріння. Щоб розвинути у майбутніх перекладачів таке відчуття іноземної мови, яке наближалось би до відчуття рідної, кафедра створила особливий педагогічний ресурс – конкурс поетичного перекладу.

Результати конкурсу щорічно публікуються у газеті “Політехнік”. Серед визначних досягнень у розвитку цього напрямку слід відзначити перемогу студентки 5 курсу спеціальності “Переклад” Світлани Старікової в 2008 році у Всеукраїнському конкурсі художнього перекладу, що відбувся на базі Донецького національного університету. Переклади студентів та випускників кафедри надруковано як літературні твори (наприклад, випускник 2006 р. Євген Бондаренко успішно переклав роман Толкієна “Володар перснів”). Вперше конкурс поетичного перекладу було ініційовано у 2007 році. Результати було висвітлено у газеті «Політехнік» (НТУ «ХПІ») у № 5 від 6 березня 2007 року. Переможцями тоді стали студенти 5 курсу.

Особливу увагу кафедра приділяє Олімпіаді студентів, яка проводиться кожного року серед інженерних груп та окремо серед перекладачів. У олімпіаді серед студентів-перекладачів у 2007-2008 н.р. призові місця посіли Наталія Іранік, Дар’я Желтухіна та Ігор Крамаренко. Два роки поспіль студенти кафедри з успіхом приймають участь у олімпіаді з ділової англійської мови на базі ХНУ ім. В.М.Каразіна, де у 2008 році Дар’я Желтухіна та Дар’я Удачина посіли призові місця.

Важливим напрямком виховної роботи кафедри є залучення студентів спеціальності “Переклад” як перекладачів на конференціях (у т.ч. міжнародних), що проводяться НТУ “ХПІ” (Дар’я Желтухіна, Марія Малихіна, Анастасія Собко, Дар’я Удачина, Юлія Меринець). Традиційною стала також участь студентів кафедри як перекладачів на міжнародних конкурсах бальних танців під егідою Харківської мерії.