Випускнику

Контакти громадської організації
«Асоціація випускників Національного технічного університету «Харківський політехнічний университет»

Сайтhttp://alumni.kpi.kharkov.ua/

Контактні телефони/факс Правління Асоціації випускників:

+38 (057) 707-68-55

+38 (057) 759-78-04

+38 (050) 34-36-186

E-mail: avkpi@i.ua 

Facebookhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100012408669491

Адреса офіса: Україна, 61002, м.Харків, вул. Багалія, 13, оф.39.
Юридична, поштова адреса та розрахункові рахункигромадської організації

«Асоціація випускників Національного технічного університету «Харківський політехнічний университет»
Україна, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2,
ГО «Асоціація випускників НТУ «ХПI»
р/р 26008000074734 в українських гривнях,
р/р 26009000074733 в російських рублях,
р/р 26001011222851 в доларах
в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023 код 26450114