Student projects

Розробка програмно-апаратного вимірювального комплексу для дослідження вібраційних характеристик із використанням бездротового сенсора

В результаті роботи було створено програмно-апаратний вимірювальний комплекс для дослідження вібраційних характеристик із використанням бездротового сенсора. Розроблено датчик для вимірювання переміщень конструкції та передачі їх значень бездротового зв’язку на персональний комп’ютер користувача. Реалізовано алгоритм перетворення Фур’є для отримання частот коливання конструкції. Проведено тестування датчика на спеціальній віброустановці.

0 comments
Розбиття Вороного в тетраедрі

Розробка інформаційної системи для дослідження ймовірнісних характеристик та моделювання механічної поведінки полікристалічного матеріалу

В результаті роботи була розроблена інформаційна система для дослідження ймовірнісних характеристик та моделювання механічної поведінки полікристалічного матеріалу. Розроблено алгоритм побудови розбиття Вороного для елемента з максимальною напругою в конструкції та визначення його ймовірнісних характеристик. Алгоритм реалізовано у вигляді програмного комплексу. Результати тестування комплексу наведено у вигляді таблиць та графіків.

0 comments
Дослідження коливань ротора газотурбінної установки

Дослідження коливань ротора газотурбінної установки

Автор роботи: Демешко Дмитро Володимирович У роботі Демешка Д.В., за допомогою комп’ютерної системи кінцево-елементного аналізу ANSYS, виконується моделювання ротора газотурбінної установки ГТЕ-009М та проводиться модальний аналіз для визначення власних частот та критичних швидкостей роботи даної конструкції. Виконано дослідження впливу жорсткості опор на коливальні характеристики системи та визначено безпечні режими роботи на основі побудованих Campbell діаграм. […]

0 comments
Розробка автоматизованої системи визначення механічних характеристик матеріалу на основі фізичних параметрів його мікроструктури

Розробка автоматизованої системи визначення механічних характеристик матеріалу на основі фізичних параметрів його мікроструктури

Автор роботи:  Якименко Олена Олександрівна.  В результаті роботи створена програма внутрішньою мовою ПК ANSYS – APDL, яка дозволяє визначати механічні характеристики металів (модуль Юнга та коеф. Пуассона) виходячи з ортотропних характеристик зерен їх мікроструктури. Оскільки розмір та орієнтація останніх носить випадковий характер, програма виконує серію розрахунків із випадково сформованою мікроструктурою та представляє механічні характеристики матеріалу, […]

0 comments
Колісна пара залізничного транспорту при технологічних та експлуатаційних навантаженнях

Колісна пара залізничного транспорту при технологічних та експлуатаційних навантаженнях

Автор роботи: Данилов Денис Володимирович.  У роботі Данилова Д.В. вивчається вплив технологічних та експлуатаційних навантажень на напружено-деформований стан колісної пари РУ1Ш-950, як найбільш відповідального елемента ходової частини на вантажних та пасажирських вагонах. Під час проведення розрахунків, виконано моделювання впливів наступних навантажень: посадка з натягом колеса на вісь; температурне навантаження, при гальмуванні; удар про стик рейок; […]

0 comments
Інтелектуальна система прийняття рішень з web-інтерфейсом для проектування міжповерхових сходів будівель

Інтелектуальна система прийняття рішень із web-інтерфейсом для проектування міжповерхових сходів будівель

Автори роботи: Марченко Андрій Володимирович, Мірошниченко Олександр Сергійович.  Марченко А. В. та Мірошниченко А. С. Активно беруть участь у конкурсах та олімпіадах з САПР, де успішно займають призові місця. Їхній високий рівень підтверджується сертифікатами компаній SolidWorks та Siemens. В результаті їхньої спільної роботи була створена інтегрована комп’ютерна система, призначена для швидкого проектування міжповерхових сходів з […]

0 comments
Вплив моделей стану і тертя на прогноз зносу і міцності ріжучого інструменту

Вплив моделей стану та тертя на прогноз зносу та міцності ріжучого інструменту

Автор роботи:  Гріненко Олександр Михайлович.  Гріненко О. М. проходив навчання в Технічному Університеті Дрездена (Німеччина) за стипендіальною програмою «Георгіус Агрікола», де виконав представлену науково-дослідну роботу. У цій роботі, за допомогою МКЕ в ПК ABAQUS виконано імітаційне моделювання процесу ортогонального різання металу та запропоновано якісно новий підхід для визначення зносу різального інструменту, як поєднання емпіричних моделей […]

0 comments
Автоматизація моделювання та аналізу розрахунку фрагмента нижньої кінцівки людини

Автоматизація моделювання та аналізу розрахунку фрагмента нижньої кінцівки людини

Автор роботи:  Шаповалова (дів. Ігумнова) Марія Ігорівна. Робота пов’язана з областю біомеханіки та присвячена вивченню ПДВ нижньої кінцівки людини. В результаті роботи створена комп’ютерна система багатоваріантних розрахунків нижньої кінцівки, яка може бути корисною при доборі імплантатів або ухваленні рішення про операційне втручання. Шаповалова М. І. неодноразово ставала призером олімпіад з САПР, а також пройшла сертифікацію найбільшого […]

0 comments
Компьютерное моделирование НДС пневматических шин при технологических и эксплуатационных нагружениях

Комп’ютерне моделювання НДС пневматичних шин при технологічних та експлуатаційних навантаженнях

Автор роботи: Кондрікова Аліса Артурівна. Кондрікова А.А. є переможцем 6-го Регіонального конкурсу студентських робіт у напрямі «Технічні науки», а також відзначена дипломом 3-го ступеня на Всеукраїнському конкурсі у напрямку «Машинознавство». У роботі виконується аналіз міцності автомобільної шини з використанням двомасштабного підходу, що дозволило врахувати її композитну структуру та провести дослідження НДС гумокордних шарів як елементів, […]

0 comments
Численное исследование нелинейных колебаний лопаток паровых турбин с переменным контактным взаимодействием в межлопаточных связях

Чисельне дослідження нелінійних коливань лопаток парових турбін із змінною контактною взаємодією у міжлопаткових зв’язках

Автор роботи: Грицан Сергій Олександрович. Грицан С.А. посів 2-е місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у напрямок «Машинознавство». Автором розроблено та реалізовано алгоритм чисельного дослідження вимушених нелінійних коливань з урахуванням попереднього навантаження для пакета із двох лопаток із роз’ємним поличним бандажем. Методика, що використовується, дозволила виявити нелінійний ефект у вигляді істотного зміщення положення рівноваги […]

0 comments