Отримайте класичну вищу освіту за спеціальністю:

113 Прикладна математика
— конкурсна пропозиція:
Комп'ютерне та математичне моделювання
— спеціалізація:
Математичне та програмне забезпечення структурного аналізу

на навчально-науковому інженерно-фізичному інституті НТУ «ХПІ»

Мета спеціальності

Спеціальність 113 «Прикладна математика» — Спеціалізація «Математичне та програмне забезпечення структурного аналізу», конкурсна пропозиція «Комп’ютерне та математичне моделювання»   на інженерно-фізичному факультеті спрямована на підготовку бакалаврів і магістрів, що здатні формулювати, розв’язувати й узагальнювати практичні задачі у своїй професійній діяльності з використанням фундаментальних та спеціальних прикладних методів математичних і комп’ютерних наук, а також розробляти математичні моделі, алгоритми, створювати та експлуатувати відповідне наукомістке програмне забезпечення.

Кваліфікаційні рівні

Бакалавр з прикладної математики
— термін навчання 4 роки
Магістр з прикладної математики
— термін навчання 1 рік і 4 місяці, або 1 рік і 9 місяців

Навчання за спеціальністю 113 «Прикладна математика» — Спеціалізація «Математичне та програмне забезпечення структурного аналізу», конкурсна пропозиція «Комп’ютерне та математичне моделювання» включає:

 • Ґрунтовну математичну підготовку
 • Засоби комп’ютерного моделювання (програмування, ЗD–моделювання, чисельні симуляції)
 • Основи механіки конструкцій та систем
 • Моделювання поведінки сучасних матеріалів (зокрема, композиційних, смарт- та біо-матеріалів)
 • Моделювання нелінійних та випадкових динамічних процесів
 • Сучасні програмні (інформаційні) засоби проектування та аналізу

Напрямки застосування знань:

Студенти спеціальністі 113 «Прикладна математика» — Спеціалізація «Математичне та програмне забезпечення структурного аналізу», конкурсна пропозиція «Комп’ютерне та математичне моделювання» навчаються та застосовують свої знання у різних напрямках. Зокрема студенти створюють моделі механічної поведінки живих організмів (біомеханіка), розроблять структуру та оцінюють властивості складних (композиційних, розумних та біологічних) матеріалів. Вчаться визначати теоретичними та експериментальними методами вібраційний стан конструкцій. Окрема увага приділяються у роботах студентів питанням визначення міцності та надійності елементів машин та механізмів. Під-час навчання студенти використовують сучасні програмні комплекси та розроблять власні застосування для автоматизованого моделювання.

Технології, що вивчаються

Практика в Університетах Німеччини

Студенти старших курсів спеціальності 113 «Прикладна математика» — Спеціалізація «Математичне та програмне забезпечення структурного аналізу», конкурсна пропозиція «Комп’ютерне та математичне моделювання» мають можливість пройти практику в країнах Євросоюзу. Студенти 5-го і 6-го курсів отримують стипендію ім. Леонарда Ейлера від Німецького фонду академічних обмінів (DAAD). Всі бажаючі студенти можуть стати учасником Європейської програми академічних обмінів Erasmus, в рамках якої один або два семестри проходити навчання в одному з університетів країн Євросоюзу.

Студентське життя

Можливе працевлаштування

Студенти старших курсів і наші випускники працюють в найбільших українських і світових інженерних та ІТ компаніях. Вони працюють дослідниками та інженерами в компаніях, які займаються проектуванням і розробкою нового обладнання, устаткування та машин. Найбільш великий попит на наших випускників мають такі компанії: «Прогрестех Україна», «Боїнг», «БІІР», SoftInWay, Актуальна Механіка та багато інших.

Наші студенти на практиці в університетах Німеччини:

Перелік дисциплін:

1 Курс

  1 семестр

 • Програмування C++
 • Математична логіка
 • Iнженерна графіка
 • Алгебра та геометрія
 • Математичний аналіз
 • Історія науки і техніки
 • Іноземна мова
 • Фізичне виховання

  2 семестр

 • Програмування C++
 • Архіт. обчисл. систем
 • Основи Фізики
 • Лінійна алгебра
 • Математичний аналіз
 • Українська мова
 • Іноземна мова
 • Фізичне виховання

2 Курс

  3 семестр

 • Об'єктно-орієнт. програм.
 • Програмне забеспечення
 • Диференційні рівняння
 • Бази даних
 • Математичний аналіз.
 • Теоретична механіка
 • Основи Філософії
 • Іноземна мова
 • Фізичне виховання

  4 семестр

 • Теорія ймовірностей
 • Теоретична механіка
 • Опір матеріалів
 • Математичнa фізика
 • Основи економ. теорії
 • Історія укр. культури
 • Іноземна мова
 • Фізичне виховання

3 Курс

  5 семестр

 • Чисельні методи
 • Теорія пружності
 • Деталі машин
 • Аналітична механіка
 • Експеріментальна механіка
 • Фізичне виховання

  6 семестр

 • Функціональний аналіз
 • Математична статистика
 • Основи проф. безпеки
 • Теорія коливань
 • Теорія пластин і оболонок
 • Основи Екології
 • Фізичне виховання

4 Курс

  7 семестр

 • Коливання конт. систем
 • Механіка руйнування
 • Теорія пластичності
 • Стійкість мех. систем
 • Моделювання в комп. системах
 • Метод скінченних елементів

  8 семестр

 • Моделювання в комп. системах
 • Економіка та орг. вироб.
 • Основи Аерогідромеханіки
 • Статистична механіка
 • Динаміка машин
 • Механіка.композ. матеріалів

Як подати документи

Для вступу вам необхідні наступні сертифікати:

 • Українська мова;
 • Математика;
 • Історія України, іноземна мова, фізика, хімія, біологія, географія.

Щоб подати заяву необхідно створити особистий кабінет абітурієнта за адресою http://ez.osvitavsim.org.ua, потім подати заяву.

Зверніть увагу, що згідно правилам прийому,
конкурсний бал може бути помножений на відповідні коефіцієнти.

Як нас знайти / Контакти

Кафедра ДММ:
м. Харків, вул. Кирпичова, 2,
Фізичний корпус, 1-й поверх
(057) 707-68-79 (кафедра)

Прийом документів:
м. Харків, вул. Кирпичова, 2,
Учбовий корпус №2 (У2), 4й поверх, аудиторія 411 та 413, приймальна комісія Інженерно-фізичного (НН ІФІ) факультету
(057) 707-63-79 (приймальна комісія)