Акредитація

Зміст навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю 8.05010102 Інформаційні технології проектування

Метою освітньої програми є поєднання високого рівня професійної підготовки з формуванням у студента необхідного наукового світогляду та здатності до подальшого самостійного навчання у сфері інформаційних технологій та інженерного проектування, зокрема, в контексті проведення дослідницької роботи. Досягнення означеної мети ґрунтується в першу чергу забезпеченням можливостей до науково-дослідницької діяльності при вирішенні задач практичної спрямованості у сфері застосування інформаційних технології до інженерно-проектної діяльності у симбіозі з системним підходом до надання фундаментальних та цілісних знань.

Програма збалансована щодо забезпечення загальної та професійної підготовки та містить достатню вибіркову компонентну за спеціалізаціями, загальний обсяг програми складає 90 кредитів ЕКТС.

Перелік компетентностей, які опанують студенти в результатів підготовки за даним навчальним планом та результати навчання представлено у Освітньо-професійній програмі перспективного плану підготовки магістрів зі спеціальності 122 Компютерні науки та інформаційні технології.
Завантажити освітньо-професійну програму можна за посиланням

Експертна комісія Міністерства освіти і науки України з 6 по 8 лютого 2017 року розглянула подані матеріали та провела перевірку на місці діяльності Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» щодо підготовки магістрів за спеціальністю 8.05010102 «Інформаційні технології проектування». З Експертним висновком можно ознайомитись за посиланням.

Порівняльна таблиця щодо дотримання кадрових і технологічних вимог щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності у Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут” можна завантажити за посиланням.

№ з/пНазва дисципліниЗагальна кількістьНавчальна програмаРобоча програмаРекомендована література
Кредитів ECTSГодинСеместри
ЕкзЗал
1НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ31.0930.0     
1.2 Цикл математичної, природничо-наукової  підготовки6.0180.0     
1.2.1Фізичні основи сучасних інформаційних технологій3.090.0 9
1.2.2Методологія наукових досліджень3.090.0 10
1.3Цикл професійної  підготовки18.0540.0     
1.3.1Теорія комп’ютеризованого проектування складних об’єктів і систем4.0120.010 
1.3.2Розподілені комп’ютерні системи і мережі4.0120.09 
1.3.3Методи аналізу даних та їх організація5.0150.09 
1.3.4Проектування сучасних інформаційних систем5.0150.09 
2ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ29.0870.0     
2.1 Дисципліни самостійного вибору навчального закладу17.0510.0     
2.1.2.2Інтегровані комп’ютерні системи проектування та аналізу6.0180.010 
2.1.2.3Методи оптимального проектування та керування5.0150.010 
2.2Дисципліни вільного вибору студента12.0360.0     
  Цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки       
2.2.1Блок дисциплін 112.0360.0     
2.2.1.1Сучасні проблеми САПР3.090.0 9
2.2.1.2Моделювання спеціальних ефектів в комп’ютерной графіці5.0150.09 
2.2.1.3Комп’ютерне моделювання динамічних процесів4.0120.010 
2.2.2Блок дисциплін 212.0360.0     
2.2.2.1Технології розподілених  обчислень у проектуванні3.090.0 9
2.2.2.2Дослідження зв’язаних фізико-механічних процесів у сучасних САПР5.0150.09 
2.2.2.3Лінгвістичне забезпечення САПР4.0120.010 
2.2.3Блок дисциплін 312.0360.0     
2.2.3.1Геометричне моделювання об’єктів, явищ і процесів3.090.0 9
2.2.3.2Моделювання спеціальних ефектів в комп’ютерной графіці5.0150.09 
2.2.3.3Технології розпізнавання геометричних образів та комп’ютерного зору4.0120.010 
2.2.4Блок дисциплін 412.0360.0     
2.2.4.1 САПР систем підресорювання транспортних засобів3.090.0 9
2.2.4.2 Синтез планетарних передач5.0150.09 
2.2.4.3 Математичне моделювання і аналіз систем керування транспортних засобів4.0120.010 
3.1Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки7.0210.0     
3.1.1Іноземна мова4.0120.0109
3.1.2Цивільний захист1.030.0 9
3.1.3Інтелектуальна власність2.060.0 10
3.1.4Організація виробництва і маркетинг2.060.0 9
3.1.5Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація3.090.0 10
3.1.6Охорона праці в галузі1.030.0 10
 Практика9.0270.0     
 Переддипломна9.0270.0     
 Атестація21.0630.0