Андрєєв Арнольд Георгійович

Андрєєв Арнольд Георгійович — доцент кафедри динаміки та міцності машин (ДММ), Доцент, кандидат технічних наук

Лекційні курси: «Експериментальна механіка твердого тіла, що деформується», «Проблеми міцності в енергетиці», «Основи теорії міцності матеріалів», «Стійкість механічних систем».

Наукові інтереси: дослідження і оптимізація технологічних нагрівів з натягом.

Андрєєв Арнольд Георгійович у 1956 році закінчив Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Динаміка та міцність машин» Інженерно-фізичного факультету. Після закінчення інституту працював на заводі а/с 4 Міністерства авіаційної промисловості, в Лабораторії гідравлічних машин АН УРСР, з 1961 року працює в ХПІ на кафедрі «Деталі машин», з 1969 року – на кафедрі «Динаміка і міцність машин». У 1969 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження температурного напруження в цільнокатаному вагонному колесі», в 1972 році затверджений ВАК в званні доцента.

Читав 18 лекційних курсів, зокрема:

 • стійкість механічних систем;
 • експериментальна механіка твердого деформованого тіла;
 • експериментальна механіка машин;
 • теорія ймовірності, випадкові процеси, математична статистика;
 • прикладна теорія пружності;
 • теорія тонкостінних елементів конструкцій;
 • проблеми міцності в енергетичних установках;
 • математичні основи теорії надійності.

Основний напрям наукових досліджень – оптимізація процесів теплового складання і розбирання з’єднань з натягом деталей складної конфігурації на основі розрахункових і експериментальних досліджень цих об’єктів. Має 120 публікацій в наукових виданнях України, Німеччини і Росії, автор 5 навчально-методичних посібників, 14 методичних вказівок. За останніх 5 років опублікував 20 науково-технічних статей, підготував підручник «Тензометрія».

Публікації:

 1. Андрєєв А.Г.Стійкість стрижнів : Навч.-метод. посіб. з курсу «Стійкість механічних систем» для студентів спеціальності 7.04020203 «Комп’ютерна механіка» / уклад. А.Г. Андрєєв, О.В. Щепкін. – Х.: НТУ «ХПІ», 2011. – 76 с.
 2. Андрєєв А.Г. Визначення стійкості стрижнів : Метод. вказ. до індивід. домашніх завдань з курсу «Стійкість механічних систем» для студентів спеціальності 7.04020203 «Комп’ютерна механіка» / уклад. А.Г. Андрєєв, О.В. Щепкін. – Х.: НТУ «ХПІ», 2011. – 24 с.
 3. Андрєєв А.Г. Визначення імовірнісних характеристик випадкових величин. Методичні вказівки до індивідуальних домашніх завдань з курсу «Теорія ймовірностей, випадкові процеси та математична статистика» для студентів спеціальностей 7.04020203 «Комп’ютерна механіка», 8.080402 «Інформаційні технології проектування» / уклад. А. Г. Андрєєв, О. В. Щепкін. – Х. : НТУ «ХПІ», 2011. – 37 с.
 4. Андрєєв А.Г. Статистичне визначення імовірнісних характеристик випадкових величин. Методичні вказівки до індивідуальних домашніх завдань з курсу «Теорія ймовірностей, випадкові процеси та математична статистика» для студентів спеціальностей 7.04020203 «Комп’ютерна механіка», 8.080402 «Інформаційні технології проектування» / уклад. А. Г. Андрєєв, О. В. Щепкін. – Х. : НТУ «ХПІ», 2011. – 48 с.
 5. Данилов Д.В. НДС профильных соединений с натягом под действием контактных нагрузок / Д. В.Данилов, А. Г. Андрєєв // Вісник НТУ «ХПІ» Зб. наук. робіт. Темат. випуск: «Динаміка і міцність машин». – Х.: НТУ «ХПІ», 2011. – Вип. 52. – С. 63-76
 6. Данилов Д.В. Сравнительный анализ профильных соединений с натягом под действием центробежных нагрузок  при вращении / Д. В.Данилов, А. Г. Андрєєв // Вісник НТУ «ХПІ» Зб. наук. робіт. Темат. випуск: «Динаміка і міцність машин». – Х.: НТУ «ХПІ», 2011. – Вип. 63. – С. 22-35
 7. Андреев А.Г. Исследование и разработка конструктивно-технических параметров сборки крупногабаритных соединений с натягом / А.Г. Андреев, И.Л. Оборский, А.С. Зенкин, А.В. Щепкин // Вісник Київського національного університету технології та дизайну. – К.: КНУТД, 2012. – № 3. – С. 94-100.
 8. Данилов Д.В. Сравнительный анализ профильных соединений с натягом под действием температур / Д.В. Данилов, А.Г. Андреев // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Динаміка і міцність машин. – Х.: НТУ «ХПІ», 2012. – № 55 (961). – С. 38-54.
 9. Андреев А.Г. Оптимизация технологического нагрева при сборке колесных пар железнодорожного подвижного состава / А.Г. Андреев, А.В. Щепкин  // Проблемы машиностроения и надежности машин. – 2012. – № 3. – C. 63-67.
 10. Андреев А.Г. Исследование НДС прорезиненного колеса трамвайного вагона / А. Г. Андреев, А. В. Щепкин // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Динаміка і міцність машин. – Х.: НТУ «ХПІ», 2012. – № 67 (973). – С. 11-14.
 11. Андрєєв А. Г., Белостоцький В.О., Звонарьова А. П., Щепкін О. В. Вплив параметрів з’єднань з натягом на втомлисну міцність // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей XX Міжнар. наук.-практ. конференції.  Ч.1. – Х.: НТУ «ХПІ», 2012. – C. 40.
 12. Андреев А. Г. Оптимизация температуры нагревания при сборке соединений с натягом / А. Г. Андреев, А. В. Щепкин // Вестник машиностроения. – М.: 2013. – № 3. – С. 34-37.
 13. Данилов Д.В. Исследование НДС колесной пары под влиянием температурных нагрузок возникающих при различных режимах торможения / Д.В. Данилов, А.Г. Андреев // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Динаміка і міцність машин. – Х.: НТУ «ХПІ», 013. – № 58 (1031). – С. 52-62.
 14. Данилов Д. В. Исследование НДС колесной пары при прохождении криволинейных участков пути / Д.В. Данилов, А.Г. Андреев // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Динаміка і міцність машин. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – № 58 (1031). – С. 63-70.
 15. Андреев А. Г. Основные работы ученых ХПИ в области анализа термонапряженных конструкций / А.Г. Андреев, С.А. Назаренко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Динаміка і міцність машин. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – № 63 (1036). – С. 3-11.
 16. Андрєєв А. Г., Звонарьова А. П., Щепкін О. В. Про причини ослаблення з’єднання бандаж-колісний центр колеса тепловоза // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей XXІ Міжнар. наук.-практ. конференції.  Ч.1. – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. – c. 28
 17. Андреев А. Г. Тарировка тензорезисторов. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Компьютерное обеспечение экспериментальных исследований» для студентов специальности 7.04020203 – Компьютерная механика / сост. А. Г. Андреев, А. В. Щепкин. – Х. : НТУ «ХПИ», 2014. – 40 с.
 18. Андреев А. Г. Градуировка тензорезисторов и термопар. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Экспериментальная механика твердого деформированного тела» для студентов специальности 7.04020203 – Компьютерная механика / сост. А. Г. Андреев, А. П. Звонарева, А. В. Щепкин. – Х. : НТУ «ХПИ», 2014. – 37 с.
 19. Андреев А. Г., Щепкин А. В. О причинах ослабления соединения бандаж-колесный центр колеса тепловоза / Вестник машиностроения. – М.: 2014. – № 1. – С. 37-38.
 20. Андреев А. Г., Щепкин А. В. Оптимизация нагрева артиллерийских снарядов для выплавления из них содержимого при утилизации / Проблемы машиностроения и надежности машин. – М.: 2014. – № 4. – С. 108-112
 21. Андрєєв А. Г., Звонарьова А. П., Щепкін О. В. Дослідження напружено-деформованого стану з’єднань з натягом некруглого профілю // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей XXІI Міжнар. наук.-практ. конференції.  Ч.1. – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – c. 33
 22. Андрєєв А. Г. Основні роботи вчених НТУ «ХПІ» у галузі управління механічними системами / А. Г. Андрєєв, С. О. Назаренко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Динаміка і міцність машин. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – № 57 (1099). – С. 3-14
 23. Шевченко Р.А. Комп’ютерне моделювання деяких типів профільних з’єднань з натягом при осьових навантажень / Р.А. Шевченко, А.Г. Андрєєв // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Динаміка і міцність машин. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – № 57 (1099). – С. 106-114
 24. Андреев А. Г. Основные направления исследований ученых НТУ «ХПИ» в области механики / А. Г. Андреев, С. А. Назаренко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Динаміка і міцність машин. – Х.: НТУ «ХПІ», 2015. – № 57 (1166). – С. 3–7.
 25. Андрєєв А.Г., Звонарьова А.П., Щепкін О.В. Дослідження напружено-деформованого стану деталей складної форми з натягом при технологічних і експлуатаційних діях : Навч.-метод. посіб. з курсу «Комп’ютерне забезпечення експериментальних досліджень» для студентів спеціальності 7.04020203 «Комп’ютерна механіка». – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – 112 с.
 26. Андреев А. Г., Щепкин А. В. Теория вероятностей. Случайные функции. Математическая статистика. Задачи и упражнения : Учебно-методическое пособие по курсу «Теория вероятностей, вероятностные процессы и математическая статистика» для студентов специальности 8.05010102 – Информационные технологии проектирования». – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – 141 с.
 27. Андреев А. Г. Тензометрія : підручник / А. Г. Андрєєв, Г. І. Львов, О. В. Щепкін. – Х. : НТУ «ХПІ», 2014. – 230 с.