Дисципліни вільного вибору

Кожен здобувач вищої освіти має право персонально обирати вибіркові дисципліни для створення власної індивідуальної освітньої траєкторії.

Студентам пропонується перелік ДВВ (дисциплін вільного вибору), із яких вони обирають певну кількість на кожний семестр.

Сформований каталог дисциплін включає фахові (для обраної освітньої програми) дисципліни, вибір та вивчення дисциплін якого дозволяє досягнути поглибленого рівня знань і вмінь в окремих розділах майбутнього фаху. Обрані студентом навчальні дисципліни є невід’ємною складовою індивідуального навчального плану.

Навчально-науковому інституті комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики НТУ «ХПІ» співпрацює з представниками провідних харківських ІТ компаній, що дає можливість досягати нових цікавих домовленостей з ними. Студентам 3-го та 4-го курсів навчання за спеціальностями 122 – комп’ютерні науки та 113 – прикладна математика надається унікальна можливість обирати в якості Загально-інститутських ДВВ – курси від спеціалістів різних ІТ компаній. Детальніше…

Для спеціальності 113 прикладна математика

3 семестр (1 дисципліна на вибір)

Технології програмування
Програмування UI/UX

 

4 семестр (2 дисципліни на вибір)

Технічна механіка 
Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка
Рівняння математичної фізики

 

5 семестр (2 дисципліни на вибір)

Кросплатформене програмування (Java)
Комп’ютерні мережі та розподілені обчислення
Моделювання в CAD системах
Основи конструювання

 

6 семестр (1 дисципліна на вибір)

Програмування на Python
Фізичні вимірювання, обробка й аналіз сигналів

 

7 семестр (3 дисципліни на вибір)

Гідродинаміка багатофазних потоків
Математичні моделі композиційних матеріалів
Експеріментальні методи
Теорія надійності
Обробка сигналів та зображень
Нейронні мережі та машинне навчання
Технології колективної роботи над проєктами

 

8 семестр (3 дисципліни на вибір)

Чисельні методи механіки та аеромеханіки
Механіка рідини та газу
Нелінійні моделі деформованого тіла
Метод скінченних елементів
Стійкість механічних систем
Моделювання термодінаміки та тепломасообміну
Аналіз даних в Python та R
Стек технологии .NET
Спеціальні бази даних

Для спеціальності 122 комп'ютерні науки

6 семестр (1 дисципліна на вибір)

Системне програмування
Методи обробки сигналів
Теорія кодування
Програмування компонентів БПЛА
Мова програмування Python
Тривимірна комп’ютерна графіка для задач візуалізації
Основи комп’ютерної алгебри

 

7 семестр (3 дисципліни на вибір)

Об’єктно-орієнтоване програмування С#
Обробка зображень та мультимедіа
Елементи та системи технічного зору
Основи Web UI
Дослідження операцій
Теорія прийняття рішень
Програмування на Java
Стек технології .Net
Основи моделювання спеціальних ефектів у комп’ютерній графіці
Моделювання реалістичних об’єктів в CAD системах
Основи комп’ютерної візуалізації
 

8 семестр (1 дисципліна на вибір)

Програмування та підтримка web-застосувань
Технології Big Data
Навігація та управління БПЛА
Розробка додатків за допомогою .Net
Технології колективної роботи над проєктами
Моделювання композиційних матеріалів
Основи диференціальної геометрії
Управління проєктами у сфері графічних технологій