Програми практики

  1. Робоча програма проектно-технологічної практики студентів спеціальності 6.050101 – інформаційні технології проектування (VI семестр, 3 тижні)
  2. Робоча програма виробничої практики студентів спеціальності 6.040202 – комп’ютерна механіка (VIII семестр, 4 тижні)
  3. Робоча програма виробничої практики студентів спеціальності 6.050101 – інформаційні технології проектування (VIII семестр, 4 тижні)
  4. Робоча програма переддипломної практики студентів спеціальності 7.04020203 – комп’ютерна механіка (XI семестр, 10 тижнів)
  5. Робоча програма переддипломної практики студентів спеціальності 7.050101 – інформаційні технології проектування (XI семестр, 10 тижнів)
  6. Робоча програма переддипломної практики студентів спеціальності 7.050101 – інформаційні технології проектування заочного навчання (XII семестр, 3 тижні)
  7. Робоча програма науково-дослідницької практики студентів спеціальності 8.04020203 – комп’ютерна механіка (XII семестр, 9 тижнів)