Розбиття Вороного в тетраедрі

Розробка інформаційноії системи для дослідження ймовірностних характеристик і моделювання механічної поведінки полікристалічного матеріалу

Posted on Posted in Кращі роботи
Гамаюнова Анастасія
Автор роботи: Гамаюнова Анастасія

В результаті роботи була розроблена інформаційна система для дослідження ймовірнісних характеристик та моделювання механічної поведінки полікристалічного матеріалу. Розроблено алгоритм побудови розбиття Вороного для елементу з максимальним напруженням в конструкції, та визначення його ймовірнісних характеристик. Алгоритм реалізовано у вигляді програмного комплексу. Результати тестування комплексу приведено у вигляді таблиць та графіків.

Розбиття Вороного в ANSYS
Розбиття Вороного в ANSYS
Результат розрахунку
Результат розрахунку
Модуль Юнга та коефіцієнт Пуассона
Модуль Юнга та коефіцієнт Пуассона
Розбиття Вороного в тетраедрі
Розбиття Вороного в тетраедрі