Розробка інформаційноії системи для дослідження ймовірностних характеристик і моделювання механічної поведінки полікристалічного матеріалу

Гамаюнова Анастасія

Автор роботи: Гамаюнова Анастасія

В результаті роботи була розроблена інформаційна система для дослідження ймовірнісних характеристик та моделювання механічної поведінки полікристалічного матеріалу. Розроблено алгоритм побудови розбиття Вороного для елементу з максимальним напруженням в конструкції, та визначення його ймовірнісних характеристик. Алгоритм реалізовано у вигляді програмного комплексу. Результати тестування комплексу приведено у вигляді таблиць та графіків.

Розбиття Вороного в ANSYS

Розбиття Вороного в ANSYS

Результат розрахунку

Результат розрахунку

Модуль Юнга та коефіцієнт Пуассона

Модуль Юнга та коефіцієнт Пуассона

Розбиття Вороного в тетраедрі

Розбиття Вороного в тетраедрі

 

Коментування заборонено.