ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 05.02.09 – ДИНАМІКА И МІЦНІСТЬ МАШИН

Формула спеціальності

Змістом спеціальності є дослідження динамічних процесів в енергетичних, технологічних, транспортних та інших машинах, приладах та апаратах, створення розрахункових та експериментальних методів оцінки їх крнструкційної міцності, довговічності і надійності на стадіях проектування, виробництва та експлуатації.

Напрямки досліджень

  • Прикладна теорія коливань.
  • Прикладна теорія пружності.
  • Методи дослідження та розрахунку динамічних процесів у машинах, приладах та апаратах.
  • Теорія та методи захисту машин приладів та апаратури, а також оператора від ударів та вібрації.
  • Конструкційна міцність машин, приладів та апаратури при статичних, циклічних і динамічних навантаженнях.
  • Теорія механічної надійності та довговічності машин і приладів.
  • Експерементальні методи та засоби досліджень міцності машин, приладів та апаратури.