Розробка автоматизованої системи визначення механічних характеристик матеріалу на основі фізичних параметрів його мікроструктури

Розробка автоматизованої системи визначення механічних характеристик матеріалу на основі фізичних параметрів його мікроструктури

Posted on Posted in Кращі роботи

Автор роботи: Якименко Олена Олександрівна

Якименко Олена Олександрівна

В результаті роботи створено програму на внутрішньому мові ПК ANSYS – APDL, яка дозволяє визначати механічні характеристики металів (модуль Юнга і коеф. Пуассона) виходячи з ортотропних характеристик зерен їх мікроструктури. Оскільки розмір і орієнтація останніх носить випадковий характер, програма виконує серію розрахунків з випадково сформованої мікроструктурою і являє механічні характеристики матеріалу, як усереднення розрахункових даних. Для побудови мікроструктури матеріалу використовувався прямий метод діаграми Вороного.

Розробка автоматизованої системи визначення механічних характеристик матеріалу
Розробка автоматизованої системи визначення механічних характеристик матеріалу

Розробка автоматизованої системи визначення механічних характеристик матеріалу

Розробка автоматизованої системи визначення механічних характеристик матеріалу

Розробка автоматизованої системи визначення механічних характеристик матеріалу

Розробка автоматизованої системи визначення механічних характеристик матеріалу