Доцент кафедри технічної електрохімії, кандидат технічних наук

art-1Випускниця кафедри 1970 р. В 1970–1973 рр. навчалася у аспірантурі НТУ “ХПІ”. 1977 р. – захистила кандидатську дисертацію. З 1977 р. асистент кафедри технології електрохімічних виробництв, а з 1990 р. – доцент кафедри технічної електрохімії.

Артеменко Валентина Мефодіївна – співавтор 130 наукових публікацій.

Викладає дисципліни
 • Теоретична електрохімія
 • Технічна електрохімія
 • Теоретичні основи електрохімічних виробництв
 • Функціональні покриття в гальваностегії
Напрямки наукових досліджень
 • Електрохімічне формування функціональних покриттів металами, сплавами та оксидами з комплексних електролітів
Вибрані публікації
 • Якименко Г.Я., Артеменко В.М. Технічна електрохімія. Ч. 3. Гальванічні виробництва: підручник. – Харків:  НТУ “ХПІ”, 2006. – 272 с.
 • Якименко Г.Я., Артеменко В.М. Гальванічні покриття. Аспекти вибору, функціональні властивості і технологія одержання: навч. посібник. – Харків:  НТУ “ХПІ”, 2009. – 148 с.
 •  Сахненко М.Д., Артеменко В.М. Кінетика електродних процесів: навч. посібник. – Харків:  НТУ“ХПІ”, 2014. – 205 с.
 • Штефан В.В., Артеменко В.М., Смірнова О.Ю.,         Богоявленська О.В. Анодна поведінка матеріалів на основі рідкісних і розсіяних елементів: навч.-метод. посібник. – Харків:  НТУ“ХПІ”, 2015. – 120 с.
 • Пат. 84104 Україна. Електроліт для нанесення покриттів сплавом кобальт-молібден-цирконій / Ведь М.В., Глушкова М.О., Сахненко М.Д., Артеменко В.М., Козяр М.О.; заявник та патентовласник НТУ “ХПІ”. – № u 2013 04503; заявл. 10.04.13; опубл. 10.10.2013,  Бюл. № 19.
 • Пат. 110258 Україна. Спосіб електрохімічного формування покриттів діоксидом олова, що легований сурмою, на титані / Майзеліс А. О., Байрачний Б. І., Трубнікова Л. В., Артеменко В.М.; заявник та патентовласник НТУ “ХПІ”. – № u 2014 02414; заяв. 11.03.2014; опубл. 10.12.2015, Бюл. № 23.
 • Трубникова Л.В., Артеменко В.М., Байрачный Б.И.,         Майзелис А.О. Проблемы эксплуатации борфторидных электролитов меднения в производстве печатных плат. – Вісник НТУ “ХПІ”. – 2006. – № 12. – С. 56–62.
 • Трубникова Л.В., Ильяшенко Ю.В., Артеменко В.М.,       Майзелис А.О. Электродные процессы на никеле и цинке в аммиачно-аминокислотных процессах – Вісник НТУ “ХПІ”. – 2009. – № 24. – С.148–151.
 • Трубнікова Л.В., Артеменко В.М., Полевік І.М. Анодна поведінка олова в пірофосфатних розчинах. – Вісник НТУ “ХПІ”. – 2009. – № 22. – С. 49–52.
 • Трубнікова Л.В., Артеменко В.М., Кулик А.В., Майзеліс А.О. Корозійна  стійкість покриттів  сплавом цинк-нікель, осаджених з амонійно-глицинатного електроліту. – Вісник НТУ “ХПІ”. – 2012. – № 32. – С.14–17.
 • Трубнікова Л.В., Артеменко В.М., Майзеліс А.О., Кулик А.В. Анодне розчинення тонких плівок сплаву Zn-Ni в амонійно-гліцинатному розчині. – Вісник НТУ “ХПІ”. – 2012. – № 32. –    С. 14–18.
 • Северин Д.В., Назаренко О.В. , Майзелис А.А., Артеменко В.М., Трубникова Л.В. Буферные свойства растворов, содержащих  Ni(NH3)n2+, в присутствии дополнительного лиганда // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харьков. – 2013. – № 2/6 (62). – С. 19–21.
 • Сахненко М.Д., Артеменко В.М., Штефан В.В. Кінетика суміщених  реакцій. Методичні вказівки до організації лабораторних, практичних занять та самостійної роботи для студентів спеціальностей “Технічна електрохімія” і “Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі” денної та заочної форм навчання. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2007. – 32 с.
 • Артеменко В.М., Сахненко М.Д., Штефан В.В. Кінетика електролітичного виділення водню. Методичні вказівки до лабораторної роботи для студентів спеціальностей “Технічна електрохімія” і “Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі” денної та заочної форм навчання. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2007. – 32 с.
 • Артеменко В.М., Дерібо С.Г., Лещенко С.А., Смірнова О.Л., Якименко Г.Я. Визначення розсіювальної здатності електролітів. Методичні вказівки до виконання  лабораторної роботи для студентів спеціальностей “Технічна електрохімія” та “Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі” денної та заочної форм навчання. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2009. – 28 с.
 • Артеменко В.М., Дерібо С.Г., Лещенко С.А., Смірнова О.Л., Електрохімічне цинкування. Методичні вказівки до виконання  лабораторної роботи для студентів спеціальностей “Технічна електрохімія”  денної та заочної форм навчання. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2009. – 28 с.
 • Артеменко В.М., Дерібо С.Г., Лещенко С.А., Смірнова О.Л., Електрохімічне нікелювання. Методичні вказівки до виконання  лабораторної роботи для студентів спеціальностей “Технічна електрохімія”  та “Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі” денної та заочної форм навчання. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2011. – 28 с.
 • Артеменко В.М., Дерібо С.Г. Електрохімічне осадження олова. Електролітичні сплави на основі олова. Методичні вказівки до виконання  лабораторних робіт для студентів спеціальностей “Технічна електрохімія”  та “Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі денної та заочної форм навчання. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2013. – 40 с.

Тел.: (38057) 707-66-61

Е- mail: artemenko.postbox @gmail.com