Аспірант кафедри технічної електрохімії

2016-12-13_194919Випускниця кафедри 2016 р. Аспірант кафедри технічної електрохімії з 2016 р. Область наукових інтересів – електрохімічний синтез органічних речовин (електродні процеси в розчинах оцтової кислоти). 

 

Білоус Тетяна Андріївна – співавтор 3 публікацій.

 

Публікації
  • Тульский Г.Г., Белоус Т.А., Матрунчик О.Л., Османова М.П. Влияние материала анода на кинетику анодных процессов в растворах уксусной кислоты. – Современные  электрохимические  технологии  и оборудование :  материалы  докладов  Международной  научно-технической конференции. – Минск : БГТУ, 2016. – 282-285 с.
  • Bilous T.A., Tulsky G.G. Kinetics of anodic processes in acetic acid solutions. – Promising Materials and Technical Electrochemistry: Monograph – Kyiv.: KNUTD, 2016 – Р. 244-248.
  • Білоус Т.А., Тульський Г.Г. Електрохімічний синтез пероксіоцтової кислоти. – Х Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрів (05-08 квітня 2016 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 2. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. – 211-212 с.