Доцент кафедри технічної електрохімії, кандидат технічних наук

deribo-1Закінчила з відзнакою ХПІ у 1990 р. У 1994–1997 рр. – аспірант кафедри технічної електрохімії. 1999 р. – захистила кандидатську дисертацію. 1998–2002 рр. – науковий співробітник кафедри. 2002–2006 рр. – асистент кафедри. З 2006 р. – доцент кафедри технічної електрохімії.

Дерібо Світлана Германівна – співавтор 30 наукових праць.

Викладає дисципліни
 • Сучасні технології в гальванотехніці
 • Сучасні технології електрохімічних виробництв та хімічних джерел струму
 • Сертифікація продукції
Напрямки наукових досліджень
 • Кінетичні закономірності електрохімічного відновлення та окиснення міді в кислих електролітах
 • Анодна поведінка срібла в хлоридних розчинах
 • Механізм та кінетика формування анодних оксидних плівок на вентильних металах
Вибрані публікації
 • Дерібо С.Г. Методичні вказівки до лабораторної роботи “Марганцево-цинковий елемент” з курсу “Сучасні технології ЕХВ та ХДС” для студентів спеціальності 7.091604 “Технічна електрохімія”.
 • Дерібо С.Г., Тульський Г.Г., Гомозов В.П. Методичні вказівки до лабораторної роботи “Виготовлення резервного ХДС з кислим електролітом та дослідження його розрядних характеристик” з курсу “Сучасні технології ЕХВ та ХДС” для студентів спеціальності 7.091604 “Технічна електрохімія”.
 • Дерібо С.Г., Тульський Г.Г., Гомозов В.П. Методичні вказівки до лабораторної роботи “Свинцевий акумулятор” з курсу “Сучасні технології ЕХВ та ХДС” для студентів спеціальності 7.091604 “Технічна електрохімія”.
 • Дерібо С.Г., Артеменко В.М., Якименко Г.Я. Методичні вказівки до лабораторної роботи “Розсіювальна здатність електролітів” з курсу “Сучасні технології в гальванотехниці” для студентів спеціальності 7.091604 “Технічна електрохімія”.
 • Байрачний Б.І., Дерібо С.Г Электрохимическое растворение серебра и меди в сульфаминовой кислоте в присутствии органических аминосоединений. – УХЖ. – 2000. – Т. 66. – №10.
 • Байрачний Б.І., Кучма В.А., Дерібо С.Г. Изучение электродных процессов в интегрирующих элементах хлоридносеребряной системы. – УХЖ. – 2003.– Т.69, №5–6.
 • L.I.Skatkov, V.P.Gomozov, S.G.Deribo Some peculiarities of structure and properties Of amorphous and polycrystalline niobium anodic oxide films. – Proceedings of 4th Croatian Symposium on Electrochemistry . – Primosten (Croatia), 2006.
 • Лещенко С.А., Артеменко В.М., Дерібо С.Г. Работоспособность малоизнашиваемых анодов со свинцовым покрытием при анодной поляризации в хромсодержащих растворах. – Вісник НТУ “ХПІ”. – 2006. – № 43. 

Тел.: (38057) 707-66-61