Асистент кафедри технічної електрохімії, кандидат технічних наук

afonina_u_clip_image002-1Випускниця НТУ “ХПІ” 2007 р. з відзнакою. У 2007–2010 рр. – аспірант кафедри технічної електрохімії. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію. З 2012 р. – асистент кафедри технічної електрохімії. 

Дмитровська Ірина Олександрівна – співавтор 28 наукових праць.

Викладає дисципліни
 • Технологія виробництва рідкісних, розсіяних елементів
 • Теоретичні основи виробництва рідкісних, розсіяних елементів
 • Технології рециклінгу
 • Проектування електрохімічних виробництв
Напрямки наукових досліджень
 • Вилучення благородних металів з вторинної сировини
 • Отримання благородних металів у вигляді порошку для порошкової металургії
 • Електрохімічний синтез органічних сполук та їх застосування в гідроелектрометалургії, хімічних джерелах струму
Вибрані публікації
 • Ляшок Л.В., Дмитровська І.О., Токайчук Т.М. [та інш.]. Дослідження процесу вилуговування металів. Методичні вказівки до лабораторної роботи для студентів спеціальностей “Технічна електрохімія” та “Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів і матеріалів на їх основі” денної та заочної форм навчання – Харків: НТУ «ХПІ» – 2013.
 • Ляшок Л.В., Дмитровська І.О., Орєхова Т.В. [та інш.]. Вилучення срібла з техногенних відходів. Методичні вказівки до лабораторної роботи для студентів спеціальностей “Технічна електрохімія” та “Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів і матеріалів на їх основі” денної та заочної форм навчання – Харків: НТУ «ХПІ» – 2013.
 • Ляшок Л.В., Дмитровська І.О., Токайчук Т.М. [та інш.]. Осадження малорозчинних сполук. Методичні вказівки до лабораторної роботи для студентів спеціальностей “Технічна електрохімія” та “Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів і матеріалів на їх основі” денної та заочної форм навчання – Харків: НТУ «ХПІ» – 2013.
 • Ляшок Л.В., Дмитровська І.О., Сьомкіна О.В. [та інш.]. Електрохімічне рафінування вольфраму і молібдену з їх сплавів. Методичні вказівки до лабораторної роботи для студентів спеціальностей “Технічна електрохімія” та “Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів і матеріалів на їх основі” денної та заочної форм навчання – Харків: НТУ «ХПІ» – 2013.
 • Ляшок Л.В., Дмитровська І.О., Орєхова Т.В. [та інш.]. Дослідження процесу цементації металів. Методичні вказівки до лабораторної роботи для студентів спеціальностей “Технічна електрохімія” та “Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів і матеріалів на їх основі” денної та заочної форм навчання – Харків: НТУ «ХПІ» – 2013.
 • Ляшок Л.В., Дмитровська І.О., Токайчук Т.М. [та інш.]. Анодне розчинення сплавів. Методичні вказівки до лабораторної роботи для студентів спеціальностей “Технічна електрохімія” та “Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів і матеріалів на їх основі” денної та заочної форм навчання – Харків: НТУ «ХПІ» – 2013.
 • Ляшок Л.В., Дмитровська І.О., Сьомкіна О.В. [та інш.]. Електрохімічне одержання оксидних плівок на вентильних металах. Методичні вказівки до лабораторної роботи для студентів спеціальностей “Технічна електрохімія” та “Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів і матеріалів на їх основі” денної та заочної форм навчання – Харків:                     НТУ «ХПІ» – 2013.
 • Рециклинг ниобия и его использование в формировании наноструктур / Ляшок Л.В., Токарева И.А., Сёмкина Е.В., Дмитровская И.А. // II-я Международная научно-практическая конференция «Современные ресурсосберегающие технологии. Проблемы и перспективы», 1–5 октября 2012 г.: Сборник докладов. – Одесса : ОНУ имени И.И. Мечникова, 2012. –            С. 41–43.
 • Ляшок Л.В., Афоніна І.О., Сьомкіна О.В. [та інш.]. Синтез наноструктурних індикаторних електродів для сенсорних систем. – Вопросы химии и химической технологии. – 2011. – № 4(2). – С. 39–41.
 • Ляшок Л.В., Афоніна І.О., Васильченко А.В. [и др.]. Детектирование водорода с использованием модифицированного ПАн-Pd-электрода. – Вісник НТУ “ХПІ”. – 2011. – № 65. – С. 69–73.
 • Байрачний Б.І., Ляшок Л.В., Афоніна І.О. [и др.]. Электрохимический синтез нанокомпозитных материалов для сенсоров на основе электроактивных полимеров. – УХЖ. – 2010. – Т. 76. – № 10. – С. 104–107.
 • Байрачний Б.І., Ляшок Л.В., Афоніна І.О. [та інш.]. Іммобілізація наночастинок Pd в полімерну матрицю. – Вісник НТУ “ХПІ”. – 2010. – № 30. – С. 57–61.
 • Байрачний Б.І., Ляшок Л.В., Афоніна І.О. [та інш.]. Дослідження процесу осадження паладію з діаміндіхлорпаладію. – Вісник НТУ “ХПІ”. – 2008. – № 15.  – С. 9–12.
 • Пат. 36293 Україна, МПК С25С 1/00, С22В 11/00. Спосіб отримання порошку паладію з паладієвмісного брухту / Байрачний Б. І., Ляшок Л. В., Орєхова Т. В., Афоніна І. О. ; заявник та власник патенту НТУ “ХПІ”. – № u200804530 ; заявл. 09.04.2008 ; опубл. 28.10.2008, Бюл. № 20.

Тел.: (38057) 707-67-91

Е- mail: afon.iren@rambler.ru