Доцент кафедри технічної електрохімії, кандидат технічних наук

gomozov-1Закінчив ХПІ з відзнакою в 1979 р. 1979–1984 рр. – інженер кафедри технічної електрохімії; 1984–1987 рр. – науковий співробітник кафедри; 1986 р. – захистив кандидатську дисертацію; 1987–1989 рр. – асистент кафедри; 1989 – доцент кафедри.

Гомозов Валерій Павлович – співавтор 180 наукових праць.

Викладає дисципліни
 • Сучасні технології електрохімічних виробництв та хімічних джерел струму
 • Спецкурс з висшої математики
 • Основи проектування виробництва хімічних джерел струму
Напрямки наукових досліджень
 • Фізико-хімічні процеси при функціюванні конденсаторних систем на вентільних металах
 • Механізм та кінетика формування анодних оксидних плівок на вентильних металах
 • Властивості тонких плівок на вентильних металах
 • Хімічні джерела струму
Вибрані публікації
 • Гомозов В.П., Дерібо С.Г., Тульський Г.Г. Методичні вказівки до лабораторної роботи “Виготовлення резервного ХДС з кислим електролітом та дослідження його розрядних характеристик” з курсу “Сучасні технології ЕХВ та ХДС” для студентів спеціальності 7.091604 “Технічна електрохімія”.
 • Гомозов В.П., Дерібо С.Г., Тульський Г.Г. Методичні вказівки до лабораторної роботи “Свинцевий акумулятор” з курсу “Сучасні технології ЕХВ та ХДС” для студентів спеціальності 7.091604 “Технічна електрохімія”.
 • Bayrachny B.I., Liashok L.V., Gomozov V.P., and Skatkov L.I. Change in structureand properties of Nb2O5 anodic films caused by generation of anion defects on their surface. – Phys. Stat. Sol. (a). – 1989. – V. 115. – P. 207.
 • Гомозов В.П. Моделирование роста анодной оксидной пленки на вентильных металлах. Переходные процессы.  – Вопросы химии и хим. технологии. – 1999. – № 1. – С. 87-88.
 • L. Skatkov, P. Cheremskoy, V. Gomozov. SAXS investigation of sintered niobium powder surface structural inhomogeneities, Materials Structure. – 2004. – V. 11. – No. 1a. – P. 220 –223.
 • L. Skatkov, V. Gomozov. Electrode processes on niobium anodic oxide films in electrolytic capacitor structures upon cathodic polarization, Books of Abstracts Int.conference “On electrode procecsses” (Poland 2004) – P. 141.
 • L. Skatkov, V. Gomozov, S. Deribo. On some peculiarities of ionic transport under the electrochemical growth of anodic niobium oxide in KNO3 melt, Proceedings 3rd Croatian Symposium on Electrochemistry (Dubrovnik, Croatia, 2004 ). – P. 117–118.
 • L. Skatkov, V. Gomozov. Investigation of some features of electrical conductivity of capacitor structure based on niobium pentoxide, Book of Abstract IWOE-13 (Ischia, Italy, 2006). – P. 193.
 • L. Skatkov, V. Gomozov. Preparation and characterization of submicropores in MnO2 porous semiconductor films, Book of Abstracts 25th IVS Conference (Tel Aviv, Israel, 2006), p. P–TF–7.
 • L. Skatkov, V.Gomozov. On the nature of reverse bias electrical conductivity of Nb2O5 oxide films in capacitor structure on niobium, ICAC2007 Extended Abstracts ( Kyoto, Japan, 2007 ). – P. 120–121.
 • L. Skatkov, V. Gomozov. SAXS Investigation on Fractal Properties of Sintered Porous Niobium, Book of Abstract VII-Int.Conf. on X-Ray Investigations of Polymer Structure (Krakow, Poland, 2007) –Р. 64–65.

Тел.: (38057) 707-66-61

Е- mail: vg@ecopolymer.com