Старший науковий співробітник кафедри технічної електрохімії, кандидат технічних наук

Випускниця кафедри технічної електрохімії НТУ “ХПІ” 2009 р. 2009–2012 рр. – аспірантура НТУ “ХПІ” 2013 р. – захистила кандидатську дисертацію за темою «Електрохімічне формування композиційно-модульованих покриттів на основі нікель-мідних сплавів». 2012–2013 рр. – викладач-стажист кафедри технічної електрохімії НТУ “ХПІ”. З 2013 р. – старший науковий співробітник кафедри технічної електрохімії.

Майзеліс Антоніна Олександрівна – співавтор понад 100 наукових публікацій.

Напрямки наукових досліджень
 • Електрохімічне формування мультишарових наноструктурних покриттів на основі нікелю, міді, олова, сурми та цинку та їх оксидів для потреб машинобудування, електроніки та альтернативної енергетики.
 • Розробка методів синтезу електродних та мембранних матеріалів для потреб енергетики.
Вибрані публікації
 • Пат. 58364 Україна. Спосіб приготування борфтористоводородного електроліту для осадження покриттів сплавом оловом-свинець / Байрачний Б.І., Майзеліс А.О., Трубнікова Л.В., Тканов Д.О.; заявник та патентовласник НТУ “ХПІ”. – № u2002129716; заявл. 05.12.2002; опубл. 15.12.2005, Бюл. № 12.
 • Пат. 74474 Україна. Електроліт бронзування / Байрачний Б.І., Майзеліс А.О., Трубнікова Л.В., Тканов Д.О.; заявник та патентовласник НТУ “ХПІ”. – № u2004031968; заявл. 17.03.2004; опубл. 15.12.2005, Бюл. №9.
 • Пат. 79556 Україна. Спосіб одержання захисно-декоративних багатошарових покрить / Трубнікова Л.В., Байрачний Б.І., Савченко В.О., Майзеліс З.О.; заявник та патентовласник НТУ “ХПІ”. – № u200509969; заявл. 24.10.2005; опубл. 25.06.2007, Бюл. № 9.
 • Пат. 92430 Україна. Спосіб електроосадження нікель-мідного покриття на магніт NdFeB / Майзелис А.О., Байрачний Б.І., Трубнікова Л.В., Девізенко О.Ю.; заявник та патентовласник НТУ “ХПІ”. – № а200912231; заяв. 27.11.2009; опубл. 25.10.2010, Бюл. № 20.
 • Пат. 110258 Україна. Спосіб електрохімічного формування покриттів діоксидом олова, що легований сурмою, на титані / Майзеліс А. О., Байрачний Б. І., Трубнікова Л. В., Артеменко В.М.; заявник та патентовласник НТУ “ХПІ”. – № a201402414; заяв. 11.03.2014; опубл. 10.12.2015, Бюл. №23.
 • Пат. 103734 Україна. Спосіб формування протон-провідної мембрани / А.О. Майзеліс, Б.І. Байрачний; заявник та власник патенту НТУ “ХПІ”. – № u201506664; заяв. 06.07.2015; опубл. 25.12.2015, Бюл. №24.
 • Maizelis A.A. The influence of multilayered copper-niсkel coatings formation circumstances on the corrosion resistance and mechanical properties / L.V. Trubnikova, B.I. Bayrachny, A.A. Maizelis // Electrochemical Technologies and Materials for 21st century: 9th International Frumkin Symposium, 24–29 Оct. 2010. – P. 172.
 • Maizelis A.A. Features of nucleation during electrochemical formation of Cu/(Ni-Cu) multilayer coatings / A.A. Maizelis, B.I. Bairachniy, L.V. Trubnikova //  XIX Mendeleev Congress on general and applied chemistry, 25-30 Sept. 2011. : abstracts. – Volgograd: JSC “Alliance “Jugpoligrafizdat”, 2011. – V. 4. – P. 85.
 • Трубникова Л.В., Байрачный Б.И., Майзелис А.О. Электроосаждение сплава олово-свинец из фторборатных электролитов без поверхностно-активных веществ. – Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2003. – № 3. – С. 31–37.
 • Майзелис А.А., Байрачній Б.И., Трубникова Л.В. Циклическая вольтамперометрия в растворах, содержащих комплексы меди. – Вестник КазНУ, – 2010. – № 4(60). – С. 144–145.
 • Maizelis А.A., Bairachniy B.I., Trubnikova L.V. [et al.]. The effect of architecture of the Cu/(Ni-Cu) multilayer coatings on their microhardness. – Functional Materials. – 2012. – V. 19. – № 2. – P. 238–244.
 • Майзелис А.А., Байрачный Б.И.,Трубникова Л.В. Антикоррозионные и механические свойства мультислойных Сu/(Ni-Cu) покрытий. – Сборник статей «Свиридовские чтения». – 2012. – Вып. 8. – С. 108–116.
 • Майзелис А.А., Байрачный Б.И.,Трубникова Л.В. [и др.]. Равномерность мультислойных  Cu/(Ni-Cu) покрытий по толщине. – Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 4/5(58). – C. 21–24.
 • Майзелис А.А., Байрачный Б.И., Трубникова Л.В. Влияние  архитектуры  мультислойных  покрытий Cu/(Ni-Cu) на их пористость. – Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 2/5(56). – C. 4–6.
 • Майзелис А.А., Байрачный Б.И. Электрохимическое формирование композиционно-модулированного покрытия SnO2-SbxOy. – Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – № 6/4 (26). – C. 59–61.

Тел.: (38057) 707-66-61

Е- mail: a.maizelis@gmail.com