На кафедрі технічної електрохімії виконуються дослідження за наступними напрямками:

  • гальванічне нанесення захисних і функціональних покриттів металами, сплавами і оксидами в стаціонарних та імпульсних режимах;
  • електрохімічний синтез органічних і неорганічних сполук високої чистоти;
  • переробка вторинної металвмісної сировини, рафінування кольорових металів;
  • одержання оксидних плівок на вентильних металах;
  • електрохімічне полірування та розмірна обробка металів;
  • виготовлення точних копій методом гальванопластики;
  • дослідження електричних параметрів хімічних джерел струму;
  • корозійний моніторінг та прогнозування ресурсу засобів захисту в умовах експлуатації;
  • інтенсифікація водно-лужного електролізу для вирішення проблем водневої та ядерної енергетики.