Старший викладач кафедри технічної електрохімії, кандидат технічних наук

pilipenko_u_clip_image002-1Випускник кафедри технічної електрохімії НТУ “ХПІ” 2008 р. 2008–2011 рр. – аспірантура НТУ “ХПІ”. 2012 р. – захистив кандидатську дисертацію. 2013 р. – асистент, 2016 р. – старший викладач кафедри технічної електрохімії НТУ “ХПІ”.

Пилипенко Олексій Іванович – співавтор 45 наукових публікацій.

Викладає дисципліни
 • Матеріалознавство
 • Інструментальні методи хімічного аналізу
Напрямки наукових досліджень
 • Переробка вторинної металвмісної сировини
 • Електрохімічна обробка металів
Вибрані публікації
 • Поспелов А.П., Пилипенко А.И., Лебедь Е.К. [и др.]. Газочувствительные точечные контакты в желатин-иммобилизированных и твердых электролитах. – Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2010. – № 2. – С. 61–64.  
 • Поспелов А.П., Пилипенко А.И., Александров Ю.Л. [и др.]. Распределение токов в электрохимической точечно-контактной системе. – Вопросы химии и химической технологии. – 2011. – № 4(2). – С. 139–124. 
 • Pilipenko A.I., Pospelov A.P., Kamarchuk G.V. [et al.]. Point-contact sensory nanostructure modeling. – Functional materials. – 2011. – V. 18. – № 3. –  P. 324–327. 
 • Байрачний Б.І., Коваленко Ю.І., Пилипенко О.І. Літій-іонні акумулятори. Дослідження електричних параметрів. Методичні вказівки до лабораторної роботи для студентів спеціальності “Технічна електрохімія” денної та заочної форм навчання. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2013. – 16 с.
 • Сьомкіна О.В., Пилипенко О.І., Будьонний А.І. Електрохімічне полірування міді. Методичні вказівки до лабораторної роботи для студентів спеціальності “Технічна електрохімія” денної та заочної форм навчання. –   Х. : НТУ “ХПІ”, 2014. – 16 с.
 • A.P. Pospelov, A.I. Pilipenko, G.V. Kamarchuk [et al.]. A new method for controlling the quantized growth of dendritic nanoscale point contacts via switchover and shell effects. – J. Phys. Chem. C. – 2015. – V. 119. – №. 1. – P. 632–639.
 • Глухий Ю.Е., Бровин А.Ю., Пилипенко А.И. Состояние поверхности Co3O4/TiO2(RuO2/TiO2)Ti электродов в хлоридных растворах. – Сучасні проблеми електрохімії : освіта, наука, виробництво : збірник наукових праць. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. – 294 с. – С. 241–242.
 • Пат. 103256 Україна. Спосіб переробки відходів мідно-цинкових сплавів / Пилипенко О.І., Будьонний А.І., Сінческул О.Л.; заявник та патентовласник НТУ “ХПІ”. – № u201505370; заявл. 02.06.2015; опубл. 10.12.2015, Бюл. № 23.
 • Пат. 103562 Україна. Електроліт для переробки відходів мідно-цинкових сплавів / Пилипенко О.І., Будьонний А.І., Сінческул О.Л., Герус А.О.; заявник та патентовласник НТУ “ХПІ”. – № u201505376; заявл. 02.06.2015; опубл. 25.12.2015, Бюл. № 24.
 • Пилипенко О.І. Електрохімічне оксидування алюмінію і його сплавів. Методичні вказівки до лабораторної роботи для студентів спеціальності “Технічна електрохімія” денної та заочної форм навчання. –   Х. : НТУ “ХПІ”, 2016. – 36 с.

Тел.: (38057) 707-66-61

Е- mail: opilipenko1984@gmail.com