Доцент кафедри технічної електрохімії, кандидат технічних наук

stefan-1Випускниця кафедри 2001 р. з відзнакою. В 2001-2004 рр. – аспірантура НТУ «ХПІ». 2005 р. – захист кандидатської дисертації «Удосконалення електрохімічного синтезу іон-радикальних солей». 2006 р. – доцент кафедри.

Штефан Вікторія Володимирівна – співавтор 51 наукової публікації.

Викладає дисципліни
 • Теоретичні основи хімії рідкісних і розсіяних елементів;
 • Хімічний опір матеріалів
Напрямки наукових досліджень
 • Протикорозійний захист алюмінію та його сплавів;
 • Електрокаталітичні сплави на жаростійкій основі;
 • Електрохімічний синтез органічних провідників в апротонних розчинниках;
 • Інгібіторний захист від наводнювання вуглецевої сталі;
 • Анодні матеріал на основі літію для хімічних джерелах струму
Вибрані публікації
 • Сахненко М.Д., Ведь М.В. Штефан В.В. Лінійна та циклічна вольтамметрія: визначення механізму електродних реакцій: Методичні вказівки. Харків: НТУ „ХПІ”, 2005.
 • Артеменко В.М., Сахненко М.Д., Штефан В.В. Кінетика електролітичного виділення водню. Методичні вказівки. Харків: НТУ „ХПІ”, 2007.
 • Сахненко М.Д., Ведь М.В. Штефан В.В. Визначення швидкості корозії методом поляризаційного опору. Методичні вказівки. Харків: НТУ „ХПІ”, 2007.
 • Сахненко М.Д., Артеменко В.М., Штефан В.В. Кінетика суміщених реакцій. Методичні вказівки. Харків: НТУ „ХПІ”, 2007.
 • Сахненко М.Д., Штефан В.В., Ярошок Т.П., Ведь М.В. Хімічні властивості d2 – елементів. Харків: НТУ „ХПІ”, 2008.
 • Штефан В.В., Сахненко М.Д., Ярошок Т.П., Ведь М.В. Хімічні властивості d3 – елементів. Харків: НТУ „ХПІ”, 2008.
 • Ярошок Т.П., Штефан В.В., Сахненко М.Д., Ведь М.В. Хімічні властивості d4 – елементів. Харків: НТУ „ХПІ”, 2008.
 • Сахненко М.Д., Ведь М.В., Штефан В.В., Волобуєв М.М. Теоретичні основи хімії рідкіх і розсіяних елементів. – Харків: НТУ „ХПІ”, 2008.
 • M. Ved, N. Sakhnenko, V. Shtefan. Simulation of the chromate free treatment for aluminum alloys using artificial neural networks. Advances in materials science. – 2007. – No. 2. – V. 7. – P. 286–289.
 • Штефан В.В., Ведь М.В., Сахненко М.Д., Помошник Л.В., Фомина Л.П. Закономірності осаджування сплаву кобальт-вольфрам імпульсним струмом. – ФХММ. – 2007. – № 35. – Т. 43. – С. 113–116.
 • Штефан В.В., Ведь М.В., Сахненко Н.Д., Гржимало А.Г. Стратегия электрохимического синтеза органических проводников. – Вестник НТУ „ХПИ”. – 2005. – № 27. – С. 167–170.
 • Pospelov A.P., Ved M.V., Sakhnenko N.D., Alexandrov Y.L., Shtefan V.V., Kravchenko A.V., Kamarchuk G.V. High-conductivity organic metals as electrode materials. – Material science. – 2002. – No. 3. – V. 20. – P. 650–73.
 • Желавский С.Г., Сахненко Н.Д., Штефан В.В. Определение критического тока поляризации в процессах наводороживания сталей. – Вестник ХГПУ. – 1999.– Вып. 26. – C. 27–29.

Тел.: (38057) 707-66-61

Е- mail: shtefan@kpi.kharkov.ua