Кафедра технічної електрохімії готує спеціалістів та магістрів за спеціалізаціями “Технічна електрохімія” і “Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі”

Навчальний процес на кафедрі проводять кваліфіковані викладачі – 2 професори, доктори технічних наук, 7 доцентів, кандидатів технічних наук. Кафедра оснащена лабораторним та дослідницьким обладнанням, компьютерною та мультимедійною технікою, має бази для проходження практики та майбутнього працевлаштування на провідних підприємствах, науково-дослідних та проектних установах, приватних підприємствах.

Студенти беруть участь у науково-дослідних роботах кафедри (за участтю міжнародних партнерів), продовжують навчання в аспірантурі та докторантурі.