Професор кафедри технічної електрохімії, доктор технічних наук, професор

tulskiy-1Закінчив ХПІ з відзнакою у 1986 р. 1986–1992 рр. – інженер кафедри технології електрохімічних виробництв ХПІ. 1992–2000 рр. – науковий та старший науковий співробітник кафедри технічної електрохімії НТУ “ХПІ”. 1994 р. – кандидат технічних наук. 2000 р. – вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності технічна електрохімія. 2000 р. – доцент кафедри технічної електрохімії НТУ “ХПІ”. 2008 р. – захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук. Завідувач кафедри з 2013 р. У 2015 р. одержав звання професора.

Тульський Геннадій Георгійович – співавтор 80 наукових праць.

Викладає дисципліни
 • Технічна електрохімія
 • Сучасні технології ЕХВ та ХДС
 • Електросинтез в хімічній технології
 • Конструкційні матеріали в ЕХВ
 • Устаткування та проектування обладнання ЕХВ
Напрямки наукових досліджень
 • Eлектрохімічний синтез неорганічних речовин (водню, кисню, хлору, оксиників (гіпохлориту натрію, пероксидисерної кислоти та її солей, іодату натрію)
 • Анодні матеріали на основі оксидів неблагородних металів
 • Регенерація відпрацьованих розчинів окисників
 • Технологія і обладнання очистки, знезараження, дезодорування, знебарвлення водних розчинів
 • Вилучення кольорових металів с застосуванням нерозчинних анодів
Вибрані публікації
 • Горбачов А.К., Тульський Г.Г. Методичні вказівки до виконання матеріальних та енергетичних розрахунків діафрагмових електролізерів в курсових та дипломних проектах для студентів спеціальності 7.091603 “Технічна електрохімія”.
 • Горбачов А.К., Тульський Г.Г. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Вивчення витоків струму та балансу напруги біполярної ванни електролізу” з курсу “Технічна електрохімія” для студентів спеціальності 7.091603 “Технічна електрохімія”
 • Дерібо С.Г., Тульський Г.Г., Гомозов В.П. Методичні вказівки до лабораторної роботи “Виготовлення резервного ХДС з кислим електролітом та дослідження його розрядних характеристик” з курсу “Сучасні технології ЕХВ та ХДС” для студентів спеціальності 7.091603 “Технічна електрохімія”
 • Дерібо С.Г., Тульський Г.Г., Гомозов В.П. Методичні вказівки до лабораторної роботи “Свинцевий акумулятор” з курсу “Сучасні технології ЕХВ та ХДС” для студентів спеціальності 7.091603 “Технічна електрохімія”
 • Горбачев А.К., Тульский Г.Г. О возможностях интенсификации электролиза и снижения энергопотребления в производстве хлора и гидроксида натрия диафрагменным методом. – ЖПХ. – 1999. – Т . 72. – Вып. 5. – С . 779–785
 • Тульский Г.Г., Горбачев А.К., Бровин А.Ю. Распределение потенциала и тока в хлорных диафрагменных электролизерах с отводом газов с тыльной стороны выносных электродов и возможности интенсификации процесса электролиза. – ЖПХ. – 2003. – Т . 76. – Вып. 12. – С . 1987–1991 .
 • Байрачный Б.И., Тульский Г.Г., Байрачный В.Б. [и др.]. Физико-химические свойства сложных оксидно-кобальтовых систем. – УХЖ. – 2004. – Т. 70. – № 11. – С. 53–58.
 • Тульський Г.Г., Бровін О.Ю., Горбачов А.К. [та інш.]. Електролізна установка. Одержання розчинів гіпохлориту натрію для обробки води. – Хімічна промисловість України. – 2004. – № 4. – С. 53–55.
 • Тульский Г.Г. Электросинтез периодата натрия на композиционных анодах на основе диоксида свинца. – Вопросы химии и химической технологии. – 2006. – № 2. – С. 111–115.
 • Тульский Г.Г., Бровин А.Ю., Байрачный В.Б. [и др.]. Электрохимическая делигнификация сульфатной целлюлозы. – Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2006. – № 4. – С. 47–50.
 • Тульский Г.Г., Байрачный В.Б., Муратова Е.Н. [и др.]. Влияние состава композиционного электрода на селективность анодного процесса. – Вісник НТУ “ХПІ”. – 2006. – № 44 . – С. 110–113.

Тел.: (38057) 707-66-61

E-mail: tgg@kpi.kharkov.ua