Учбовий процес

Найкращі студенти мають можливість проходити переддипломну практику:

– в Інституті електротехнології Університету ім. Лейбніца, Ганновер, Німеччина (Institut für Elektroprozesstechnik, Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Deutschland).

Leibniz Universität Hannover

– на факультеті електротехніки та інформаційної техніки Технічного університету м. Грац, Австрія (Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, Technische Universität Graz, Österreich).

2


Наукова діяльність

1. Кафедра «Електричні апарати» є співорганізатором Міжнародного симпозіуму SIEMA, який проводиться щорічно з 1998 року за участю закордонних вчених.

2. Кафедра видає науково-практичний журнал «Електротехніка і Електромеханіка» (6 номерів на рік). Членами редакційної колегії є провідні вчені з далекого та близького зарубіжжя. Журнал включено до світових наукометричних баз даних (SciVerse-Scopus™, Web of Science, РІНЦ).

3. В рамках міжнародного наукового співробітництва: участь у програмі надання наукових грантів, що фінансується Фондом Александра фон Гумбольдта, Німеччина (Alexander von Humboldt Stiftung, Deutschland) за підтримки Інституту електротехнології, Університет ім. Лейбніца, Ганновер, Німеччина (Institut für Elektroprozesstechnik, Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Deutschland).

4. Викладачі кафедри публікують наукові статті англійською мовою в провідних міжнародних наукових журналах:

– “COMPEL: The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering” (Великобританія) (2012 Impact Factor: 0.281).

– “Applied Mechanics and Materials” (Швейцарія);

– “Acta Technica” (Чехія)

5    3

5. Викладачі кафедри приймають участь у провідних наукових конференціях та симпозіумах закордоном