Кожен рік кафедра організовує та проводить наступні заходи:

Кафедра є унікальною в області підготовки фахівців у галузі низьковольтного електроапаратобудування на території України. Підготовка кадрів вищої кваліфікації на кафедрі здійснюється через аспірантуру за фахом “Електричні машини і апарати”.

На базі кафедри “Електричні апарати” і родинних кафедр НТУ “ХПІ” діє Спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій за  спеціальністю 05.09.01 – Електричні машини й апарати.

Наукові інтереси кафедри пов’язані з контактно-дугогасними, електромагнітними і індукційно-динамічними системами електричних апаратів, швидкодіючими запобіжниками, з вакуумними комутаційними апаратами низької та середньої напругиа також застосуванням мікропроцесорної техніки в електричних апаратах, електропобутовій техніці та системі “Smart house”.