1й курс


Навчальна дисципліна Методичні вказівки
Вступ до спеціальності та ознайомча практика Силабус. Робоча програма. Анотація. Самостійна робота

2й курс


Навчальна дисципліна Методичні вказівки
Розв’язання електротехнічних задач в прикладних пакетах комп’ютерних програм Силабус. Робоча програма. Анотація. Самостійна робота