До комплексу навчально-методичного забезпечення з кожної навчальної дисципліни навчального плану входить:

  • навчальний контент (конспект або розширений план лекцій);
  • методичні вказівки до практичних занять;
  • методичні вказівки до лабораторних робіт;
  • методичні вказівки до виконання курсової роботи;
  • тематика курсової роботи з варіантами завдань;
  • перелік питань та завдань для самостійної роботи студентів;
  • перелік питань, задач та завдань для поточного та підсумкового контролю;
  • перелік питань та завдань для комплексної контрольної роботи
Курс Навчальна дисципліна Методичні вказівки
1 Основи інформаційних технологій
1 Вступ до спеціальності та ознайомча практика
3 Технологія машинобудування
3 Електричні апарати
3 Моделювання та друк тривимірних обʼєктів на 3D принтері (ДВВ)
3 Сучасні апаратні засоби убезпечення від згубної дії електричної енергії (ДВВ)
3 Електричні апарати
3 Electric devices
3 Електричні апарати
4 Моделювання електромеханічних систем
4 Програмування мікроконтролерів
4 Електромеханічні апарати низької напруги
4 Електропостачання промислових підприємст та цивільних споруд
4 Моделювання електромеханічних систем
4 Програмування мікроконтролерів
4 Електропостачання промислових підприємст та цивільних споруд
4 Електропостачання промислових підприємст та цивільних споруд
4 Моделювання електромеханічних систем
4 Інформаційні технології
4 Комплектні пристрої розподільних мереж
4 Методи досліджень та випробувань ЕПТ
4 Електромеханічні апарати та розподільні пристрої побутового призначення
4 Методи досліджень та випробувань ЕА
4 Мікропроцесорні пристрої в електромеханічних системах
4 Надійність та діагностика
4 Конструювання ЕПТ
4 Переддипломна практика
4 Випуск магістрів (1,4)
4 Науково-дослідна робота
4 Дисципліна НПС1 Забезпечення електромагнітної сумісності електрообладнання
4 Дисципліна НПС2 Застосування новітніх мікоконтролерів в ЕПТ
4 Дисципліна НПС3 Сучасні проблеми і методи математичного і комп’ютерного моделювання
4 Моделювання та друк тривимірних обʼєктів на 3D принтері (ДВВ)
4 Сучасні апаратні засоби убезпечення від згубної дії електричної енергії (ДВВ)
5 Моделювання електромеханічних систем
5 Інформаційні технології
5 Комплектні пристрої розподільних мереж
5 Методи досліджень та випробувань ЕПТ
5 Електромеханічні апарати та розподільні пристрої побутового призначення
5 Методи досліджень та випробувань ЕА
5 Мікропроцесорні пристрої в електромеханічних системах
5 Надійність та діагностика
5 Конструювання ЕПТ